sobota 18 Styczeń, 2020
Headline

Alternatywa dla tradycji – przygotowanie biomasy

 

Inwestorzy przed budową instalacji termicznego wytwarzania energii ogłaszają przetarg publiczny, który poprzedzony jest ogłoszeniem SIWZ – Specyficznych Istotnych Warunków Zamówienia. Producent kotłów na tej podstawie składa ofertę i wyraża wolę uczestnictwa w przetargu. SIWZ w wielkim uproszczeniu określają:

1. Rodzaj kotła;

2. Oczekiwaną moc energetyczną;

3. Gatunek i rodzaj spalanego materiału.

 

Należy zauważyć, że producent kotła nie jest wytwórcą spalanego materiału! Tu właśnie zaczyna się problem, obejmujący nie tylko nasz kraj lecz całą UE, która kładzie nacisk na spalanie biomasy.

Do pewnego okresu NIKT nie brał pod uwagę jakichkolwiek problemów z rozdrabnianiem słomy. Wszystkim technologom wydawało się to tak oczywiste, że najpierw budowano kotły, ba – nawet ogromne bloki energetyczne. Zapomniano o procesach przygotowania słomy do spalania! W rezultacie prawie wszystkie zbudowane instalacje spalania słomy mają poważne problemy lub w ogóle nie działają!

Zespół Autorski WNM także zaangażował się w ten problem, co potwierdzają przykładowe zdjęcia:

 

 Zdj. nr 1 – słoma rozdrobniona na tzw. sieczkę

Ten proces znany jest od pokoleń, choćby przy produkcji obroku dla koni.

Następnym etapem przygotowania słomy do spalania jest rozdrobnienie do formy pylistej.

  

 Zdj. nr 2 – słoma w formie pylistej

Dopiero tak przygotowany materiał pylistej słomy, umożliwia spalanie CAŁKOWITE w różnych typach kotłów bez problemów, na które natrafiają energetycy w dużych i małych źródłach wytwarzania energii.

                                          Materiał zdjęciowy: Zespół Autorski WNM

Tadeusz Puchałka

What Next?

Related Articles

Leave a Reply

Submit Comment

*