poniedziałek 21 Styczeń, 2019
Headline

Dekalog a cywilizacja

Dekalog a cywilizacja
Godność człowieka, prawa człowieka, wartości – to główne pojęcia, a jednocześnie stałe kierunkowe peroponii, a jednocześnie cywilizacji osobowej, czyli peroponistycznej. Przez system należy rozumieć zbiór, tworzący pewną [...]

Formy społeczne a relacje interpersonalne

Formy społeczne a relacje interpersonalne
Relacje międzyludzkie tworzą formy społeczne i na odwrót, formy społeczne, czyli ustroje – tworzą relacje interpersonalne. W tym tkwi problem, albowiem strona mocniejsza decyduje o charakterze społeczeństwa, stąd i o jego relacjach. [...]

Osobowość a instytucjonalny człowiek bez twarzy (2)

Osobowość a instytucjonalny człowiek bez twarzy (2)
Konwencjonalizm tworzy formy puste, zdawkowe, które po pewnym czasie muszą upaść, oparte zresztą na prymitywnych i zwulgaryzowanych mitach społecznych. Mity społeczne służą do schlebiania. Tylko ludzie bez osobowości, nijacy, słabi [...]

Osobowość a instytucjonalny człowiek bez twarzy

Osobowość a instytucjonalny człowiek bez twarzy
Ludzie są wtłaczani w myślenie pozornej stabilności. Słowem – indoktrynowani. Stabilność jako uregulowany, uporządkowany, znany, nie zaskakujący, niezbyt wymagający tryb życia, który ma ich osłabić, uśpić, zaskoczyć… [...]

Życie ludzkie między dramatem a tragedią. Moralność fundamentem kultury (3)

Życie ludzkie między dramatem a tragedią. Moralność fundamentem kultury (3)
   Nie będziemy się zajmować szczegółowo konsumpcyjną ideologią bydła, jakiej matrycą jest utylitarna ideologia naukowa. Chodzi nam już o konkretne podejście utylitarne do takiej nauki, które obecnie jest powszechne.     Henryk [...]

Życie ludzkie między dramatem a tragedią. Moralność fundamentem kultury (2)

Życie ludzkie między dramatem a tragedią. Moralność fundamentem kultury (2)
  Układ spoisty jest określoną całością, a więc systemem. W systemie nie można sobie dowolnie wymieniać części składowych. Aby dobrze to zrozumieć, autor posłuży się przykładem. Komunizm eksportowany przez ZSRR do nas w okresie [...]

Życie ludzkie między dramatem a tragedią. Moralność fundamentem kultury

Życie ludzkie między dramatem a tragedią. Moralność fundamentem kultury
    Dramat jest wpisany w ludzką egzystencję. Jak pisze Bogdan Nawroczyński w swej sławnej i znamiennej pozycji, albowiem pisał ją w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945), życie duchowe człowieka jest dramatem [1]. Napięcie [...]

Społeczna maszyna – megamaszyna (4)

Społeczna maszyna – megamaszyna (4)
Bezpieczeństwo można rozpatrywać od zewnątrz i od wewnątrz. Nas interesuje bezpieczeństwo wewnętrzne i to tylko socjalne. Stanowi ono istotny element megamaszyny, ponieważ  gwarantuje nie tylko jej funkcjonowanie, ale także stałą [...]

Społeczna maszyna – megamaszyna (3)

Społeczna maszyna – megamaszyna (3)
  Konkretne przełożenie przedstawionych mitów ma we współczesnej dobie swoje przełożenie w infantylnym marzeniu o nieprzerwanie rozwijającej się gospodarce, czyli o stałym dobrobycie, który ma ona stale nie tylko przynosić, [...]

Społeczna maszyna – megamaszyna (2)

Społeczna maszyna – megamaszyna (2)
Kultura masowa jest tworem megatechniki, a więc wykwitem nauki i techniki w postaci technologii komunikacyjnych. Związana jest z koncentracją ludności i przemysłu w wielkich ośrodkach miejskich, zwanych konurbacjami, megalopolis… [...]

Społeczna maszyna – megamaszyna

Społeczna maszyna – megamaszyna
José Ortega y Gasset (1883 – 1955) napisał, że współczesny człowiek Zachodu odczuwa głód i pragnienie jasnych i wyraźnych idei, tyczących rzeczy istotnych [1]. To wyczucie, pewnego stanu pierwszej połowy XX wieku, poparte [...]