Monday 06 April, 2020
Headline

(Polski) Gliwice miastem otwartym na historię. Spotkania z Kresami Rzeczpospolitej

(Polski) Gliwice miastem otwartym na historię. Spotkania z Kresami Rzeczpospolitej
Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) LIST OTWARTY ŚRODOWISK KRESOWYCH I PATRIOTYCZNYCH W OBRONIE KSIĘDZA TADEUSZA ISAKOWICZA-ZALESKIEGO

(Polski) LIST OTWARTY ŚRODOWISK KRESOWYCH I PATRIOTYCZNYCH W OBRONIE KSIĘDZA TADEUSZA ISAKOWICZA-ZALESKIEGO
Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) XXIV Światowy Zjazd i pielgrzymka Kresowian przechodzą do historii

(Polski) XXIV Światowy Zjazd i pielgrzymka Kresowian przechodzą do historii
Sorry, this entry is only available in Polish.

Służby Ukrainy inwigilują Kresowian w Polsce

Służby Ukrainy inwigilują Kresowian w Polsce
Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Bożonarodzeniowe przemyślenia wierszem i słowem prostym, czasami gorzkim, pisane…

(Polski) Bożonarodzeniowe przemyślenia wierszem i słowem prostym, czasami gorzkim, pisane…
Sorry, this entry is only available in Polish.

Senat RP o Rzezi Wołyńskiej

Senat RP o Rzezi Wołyńskiej
Sorry, this entry is only available in Polish.

Narodowcy przeciwko faszyzmowi (sic!)… na razie temu zza wschodniej granicy!

Narodowcy przeciwko faszyzmowi (sic!)… na razie temu zza wschodniej granicy!
W czwar­tek, 23. paź­dzier­ni­ka br. o godz. 17.00 pod kon­su­la­tem Ukra­iny przy ul. Be­li­ny-Praż­mow­skie­go w Kra­ko­wie zgro­ma­dzi­ło się ok. 100 osób. Wśród nich było wielu stu­den­tów kra­kow­skich uczel­ni, [...]