Wednesday 01 April, 2020
Headline

(Polski) Dumny z Polski? Dumny z Polin? (3)

(Polski) Dumny z Polski? Dumny z Polin? (3)
Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Warszawa, 9. lipca 2017 r., upamiętnienie ofiar ukraińskiego ludobójstwa

(Polski) Warszawa, 9. lipca 2017 r., upamiętnienie ofiar ukraińskiego ludobójstwa
Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Opinia psychopatologiczna, znaleziona w garbie historii podczas nocnej szychty przed wiekopomnym „marszem wolności od rozumu i godności” i opublikowana jako „corpus delicti” teorii, iż „Targowica wiecznie krzywa”!

(Polski) Opinia psychopatologiczna, znaleziona w garbie historii podczas nocnej szychty przed wiekopomnym „marszem wolności od rozumu i godności” i opublikowana jako „corpus delicti” teorii, iż „Targowica wiecznie krzywa”!
Sorry, this entry is only available in Polish.

Senat RP o Rzezi Wołyńskiej

Senat RP o Rzezi Wołyńskiej
Sorry, this entry is only available in Polish.

“Zmiana” na lansie – pogrobowcy Lenina w Hucie Pieniackiej

“Zmiana” na lansie – pogrobowcy Lenina w Hucie Pieniackiej
Autonomiści z ruchu antyfaszystowskiego mieli z tymi pajacami do czynienia podczas zorganizowanego w Warszawie marszu  w przeddzień rocznicy Nocy Kryształowej – pogromu Żydów w hitlerowskich Niemczech i Austrii – wzięli w [...]

Narodowcy przeciwko faszyzmowi (sic!)… na razie temu zza wschodniej granicy!

Narodowcy przeciwko faszyzmowi (sic!)… na razie temu zza wschodniej granicy!
W czwar­tek, 23. paź­dzier­ni­ka br. o godz. 17.00 pod kon­su­la­tem Ukra­iny przy ul. Be­li­ny-Praż­mow­skie­go w Kra­ko­wie zgro­ma­dzi­ło się ok. 100 osób. Wśród nich było wielu stu­den­tów kra­kow­skich uczel­ni, [...]