niedziela 20 Styczeń, 2019
Headline

Osieki i co dalej?

 

7. grudnia 2017

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Małachowskiego 3, Warszawa

Sala multimedialna,

wejście od ul. Burschego

 

 

W nawiązaniu do obchodów stulecia ruchu awangardowego w Polsce Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową poświęconą fenomenowi kolekcji osieckiej, która jest obecnie przechowywana w Dziale Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie.

Kolekcja osiecka powstawała podczas Międzynarodowych Spotkań Artystów, Naukowców i Teoretyków Sztuki w Osiekach, odbywających się w latach 1963–1981, które na trwale wpisały się w dzieje polskiej neoawangardy, w znaczący sposób wpływając na praktykę artystyczną oraz towarzyszącą jej refleksję teoretyczną lat 60. i 70. XX wieku. Zarówno plenery jak i kolekcja zaistniały dzięki inicjatywie artysty i animatora życia artystycznego Mariana Bogusza (1920–1980), który w porozumieniu z Jerzym Fedorowiczem (ur. 1928), artystą związanym z Koszalinem, opracowali wstępne założenia programowe plenerów osieckich. Wszechstronna działalność Bogusza jest obecnie prezentowana na wystawie monograficznej w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki (6. listopada 2017 – 4. lutego 2018). Jego umiejętność zjednywania różnych środowisk twórczych, zaowocowała cyklem spotkań i przedsięwzięć sytuowanych poza wielkomiejskimi centrami, w ramach których artyści prezentowali nowe spojrzenie na formę i funkcję sztuki.

Proces budowania kolekcji osieckiej został przerwany wprowadzeniem stanu wojennego. W swym ostatecznym kształcie kolekcja, na którą składają się zarówno dzieła sztuki, w tym filmy, jak i dokumentacja multimedialna rejestrująca przebieg spotkań, jest jednym z najciekawszych zbiorów o ogromnym potencjale badawczym. Istniejące już opracowania, przybliżające dorobek spotkań w Osiekach i Łazach, zarysowują wiele wątków, które w pełni zasługują na przypomnienie i rozwinięcie. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się okazją nie tylko do współczesnych reinterpretacji osieckich spotkań, ale i do pogłębionej refleksji nad podobnymi inicjatywami lat 60. i 70. XX wieku, które podejmowano w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Program:

10:00 – Powitanie

Hanna Wróblewska – dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

Luiza Nader – prezes Sekcji Polskiej AICA

10:15–10:45 Walentyna Orłowska, Kolekcja Osiecka – historia, stan aktualny i co dalej?

10:45–11:15 Ewa Kowalska, Archiwalia osieckie. Charakterystyka, stan zachowania, potrzeby konserwatorskie

11:15–11:45 Agnieszka Popiel, Jerzy Fedorowicz. Rytm życia, rytm czasu, rytm sztuki

11:45–12:15 Dyskusja

moderator: Anna Maria Leśniewska

12:15–12:30 Przerwa na kawę

12:30–13:00 Janusz Zagrodzki, Galeria Sztuki Nowoczesnej w Koszalinie według założeń Mariana Bogusza

13:00–13:30 Marcin Lachowski, Plenery w Osiekach 1963-1967 – w poszukiwaniu nowej formuły nowoczesności

13:30–14:00 Łukasz Guzek, Linia – czyli co łączy nurty awangardy polskiej?

14:00–14:30 Dyskusja

moderator: Piotr Majewski

14:30–15:00 Obiad

15:00–15:30 Luiza Nader, Wspólnota wyobraźni. Konceptualizm w Osiekach

15:30–16:00 Magdalena Worłowska, Zaangażowane ekologicznie działania artystów na plenerach osieckich i innych przeglądach sztuki doby PRL-u

16:00–16:30 Anna Maria Leśniewska, Przekształcanie porządku. Osiecka performatyzacja sztuki

16:30–17:00 Dyskusja

moderator: Marcin Lachowski

17:00–17:15 Przerwa na kawę

17:15–17:45 Gabriela Świtek, Ekspozycje. Koszalińskie plenery 1963–1968 w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych

17:45–18:15 Dorota Jarecka, Mała utopia awangardy. Kolekcje Osiecka i Studio jako lokalne zawiązki muzeów sztuki współczesnej w PRL

18:15–18:45 Wojciech Ciesielski, Już po Osiekach?

18:45–19:45 Dyskusja podsumowująca

moderator: Łukasz Guzek

 

Komitet naukowy

dr Anna Maria Leśniewska, Sekcja Polska AICA

dr Luiza Nader, Sekcja Polska AICA, Prezes

dr hab. Gabriela Świtek, Sekcja Polska AICA, Wiceprezes

Hanna Wróblewska, dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

 

 

What Next?

Related Articles

Leave a Reply

Submit Comment

*