sobota 24 Sierpień, 2019
Headline

Co przydarzyło się debacie publicznej?

Co przydarzyło się debacie publicznej?
Niektórzy pytają ze szczerą intencją, często jednak naiwnie. Inni podnoszą lament. Oto mądre głowy, wyrosłe na kapuścianym polu jałowych dysput akademickich, nawołują do debaty. Podobno owa zdolność charakteryzuje „cywilizowanych [...]