sobota 28 marca, 2020
Headline

Terrorystyczna doktryna wojenna USA

Terrorystyczna doktryna wojenna USA
Sekretarz Stanu USA, Mike Pompeo, stwierdził bardzo poważnie, że morderstwo  irańskiego generała Soleimaniego, który pełnił misję dyplomatyczną, popełnione na rozkaz Trampka, stanowi przykład terrorystycznej strategii USA, mającej [...]

Przedwyborcze bolączki

Pisanie o problemach naszej Ojczyzny w okresie przedwyborczym o tyle nie ma sensu, iż po Traktacie Lizbońskim Sejm i Senat są ubezwłasnowolnione. Stąd też pisać należy w kontekście krajów Unii Europejskiej – ich problemy w swej [...]