sobota 22 lutego, 2020
Headline

Odezwa Komitetu Obywatelskiego Obrony Polskiego Węgla

Odezwa Komitetu Obywatelskiego Obrony Polskiego Węgla
Łaziska Górne, 29.04.2016 Do wiadomości wszystkich ZZ i górników polskich kopalń. Zachęcam działaczy związkowych i górników polskich kopalń do rzeczywistego włączenia się w proces ratowania polskiego górnictwa. Trzeba interes [...]