wtorek 18 Czerwiec, 2019
Headline

Ideologie bandyckie a peroponia (2)

Ideologie bandyckie a peroponia (2)
Zarówno kolektywizm jak i indywidualizm osadzone są na osi producent/handlarz – konsument dóbr materialnych. Konsekwencją tegoż jest podporządkowanie pozostałej sfery relacji: usługodawca państwowy czy prywatny a klient. Klient ma [...]

Zanik wartości – tradycja i rodzina we współczesnym świecie

Zanik wartości – tradycja i rodzina we współczesnym świecie
Ludzie są istotami społecznymi i aby funkcjonować w zgodzie ze swoją naturą, muszą kierować się jakimś określonym systemem wartości. Podstawową funkcją społeczeństwa i głównym powodem, dla którego ludzie organizują się, jest [...]