czwartek 02 kwietnia, 2020
Headline

„Dynamiczny rozwój górnośląskiego przemysłu górniczo – hutniczego i jego wybitni twórcy”

„Dynamiczny rozwój górnośląskiego przemysłu górniczo – hutniczego i jego wybitni twórcy”
Biorąc pod uwagę narastający dramat Śląska w postaci upadającego przemysłu ciężkiego, gospodarki już nie tylko górnośląskiej – ale całego kraju, tytuł wydaje się być dziwny i co najmniej nie na miejscu. Tytuł, niestety, [...]

Pieniądz równoległy (3)

Pieniądz równoległy (3)
Kwestia możliwości wprowadzenia w naszym kraju waluty równoległej to w istocie kwestia polityczna, dotycząca naszej suwerenności. Tego, że system, w którym żyjemy, jest niedemokratyczny, domyślamy się na podstawie wielu źródeł. Jednym [...]

Pieniądz równoległy (2)

Pieniądz równoległy (2)
Złoty polski jest poprzez swoją wymienialność uwikłany w system globalnego pieniądza, którego nie jesteśmy w stanie kształtować. Musimy mieć pełną świadomość, że system ten odzwierciedla interesy kartelu, a nie państw narodowych. Wprawdzie [...]

Pieniądz równoległy

Pieniądz równoległy
Trójpodział władz, na który powołują się politycy, to przeżytek. W międzyczasie bowiem wyrosły nad tradycyjnymi władzami: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą dwie nowe potęgi: finansowa i medialna, z których pierwsza i najsilniejsza [...]