piątek 20 Wrzesień, 2019
Headline

Dr Józef Zieliński – polski anarchista w Paryżu (4)

Dr Józef Zieliński – polski anarchista w Paryżu (4)
W Paryżu Józef Zieliński zbliżył się do wydawanego przez Jean Grave’a tygodnika Les Temps Nouveaux, pod jego wpływem zaczął sam redagować pismo Najmita, którego ukazały się zaledwie dwa numery w 1914 r.; każdy numer miał objętość [...]