sobota 18 Styczeń, 2020
Headline

Moskiewskie ZOO (2)

Moskiewskie ZOO (2)
ZSRR rodziło się w wielkich mękach (s. 16) – pisze Wojciech Kajtoch i niewątpliwie wie, o czym pisze. Jako ilustrację, przytacza pomijany przez polskich historyków fakt z czasów panowania Chruszczowa. Wówczas to mogli wreszcie ze Stalinowskiej [...]

Redaktorom Wikipedii pod rozwagę

Redaktorom Wikipedii pod rozwagę
Zbigniew Sajnóg postanowił opublikować swoją korespondencję z wikipedystami, odpowiedzialnymi za publikowanie haseł. Nie pierwszyzna, z naszych znajomych zniknąć raczył z łamów Wikipedii biogram najwybitniejszego polskiego aforysty [...]

Diagnozowanie realiów

Diagnozowanie realiów
Wystawa, będąca swoistą diagnozą polskich realiów, już za kilkanaście godzin. Czekamy na wernisaż i reakcje publiczności. Sztuka Andrzeja i Zbigniewa Kotów jest na tyle osadzona w rodzimej rzeczywistości, że może wzbudzić reakcje [...]