wtorek 18 Czerwiec, 2019
Headline

Czas obecny (3)

Czas obecny (3)
Nikt nie może określić swojej osobowości, bo nikt jej nie zna – poza BOGIEM. Może co najwyżej mieć wyobrażenie, jakiś model. Jakby nie spojrzeć, jest to tylko intelektualny majak, ukształtowany przez wyznawaną ideologię, [...]