czwartek 12 Grudzień, 2019
Headline

Ciągle zdradzani Kurdowie! (4)

Ciągle zdradzani Kurdowie! (4)
Problem leży również w samej Syrii. Prezydent Assad poprzysiągł odzyskać „każdy centymetr” terytorium Syrii, czy to w drodze negocjacji, czy przy użyciu sił wojskowych. Jego rząd odrzucił także kurdyjskie żądania autonomii, [...]

Ciągle zdradzani Kurdowie!

Ciągle zdradzani Kurdowie!
Wiara polskich pseudoelit w nieomylność swoich wyroków woła o pomstę do nieba. Nieszczęśliwie położenie Polski nasuwa wrodzoną podejrzliwość, że nasi sąsiedzi za miedzą Niemcy i Rosja nie będą dla nas życzliwi i prędzej czy [...]