środa 01 kwietnia, 2020
Headline

Zapraszamy do Elbląga

Zapraszamy do Elbląga
O tym, że wielki malarz również pisze, wiedzą głównie mieszkańcy Elbląga. Z jego książek najbardziej znany jest chyba niewielki zbiorek Było, minęło…, wydany u progu XXI wieku. Elbląg zresztą metropolią kulturalną się [...]