sobota 29 lutego, 2020
Headline

Preparat (2)

Preparat (2)
    Wprost trudno rozpoznać wszystkie aspekty zniszczenia, jakiego dokonano cenzurując kulturę, unicestwiając Rozmowę. Zostaliśmy odcięci od kultury Zachodu, ale i też od relacji wschodnich – w tym od kultury Kresów. Odcięci od [...]

Co to była sztuka totalna? (20)

Co to była sztuka totalna? (20)
■      Ludzie upatrujący w Księdze Hioba – tragedię, przedstawienie tragicznej sytuacji, skupiają się na cierpieniach Hioba i jego słowach wypowiadanych w cierpieniu. I te cierpienia i słowa cierpiącego akcentują jako wyraz [...]