czwartek 20 lutego, 2020
Headline

Ze Śląska dla Niepodległej (?)

Ze Śląska dla Niepodległej (?)
[…] Jedną tylko wypowiadam prośbę gorącą do ludu śląskiego, a mianowicie, by został wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski, i by oddał swe glosy na kandydatów szczerze katolickich, polskich, mających [...]

Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku – spółka dzierżawna

Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku – spółka dzierżawna
[…] Klarner podzielał z Eugeniuszem Kwiatkowskim ideę, że Górny Śląsk i Pomorze są dwoma fundamentami niezależności gospodarczej i politycznej Polski […].   Śląsk i Pomorze jako symbole naszej niezależności, Toruń 1932, [...]

List otwarty do Szanownej Posłanki, Pani Moniki Rosy z partii .Nowoczesna

List otwarty do Szanownej Posłanki, Pani Moniki Rosy z partii .Nowoczesna
Mało kej pisza gwarom, bo mom swoj jynzyk – swój, czyli polski. Szanowna Pani Poseł, proszę nie nazywać mojej gwary językiem, to proste, pomiędzy gwarą a językiem istnieje pewna, dość istotna różnica. Rad bym wiedzieć, skoro [...]

Ks. Franciszek Marks – Niemiec czy Ślązak, który zginął w obronie polskości (2)

Ks. Franciszek Marks – Niemiec czy Ślązak, który zginął w obronie polskości (2)
Przypomnijmy, iż w roku 1918 Górny Śląsk wystąpił z żądaniem przyłączenia do Polski. W odpowiedzi strona niemiecka zwiększyła tylko terror i represje. 13. stycznia 1919 roku przewodniczący Rady Robotniczej – Hoersing oraz [...]

Polaku, pamiętaj o Śląsku i Ślązakach. To też twoi rodacy!

Polaku, pamiętaj o Śląsku i Ślązakach. To też twoi rodacy!
W nocy z 2.-3. maja 1921 r. wybuchło III Powstanie Śląskie. Po ponad 600 latach ludność chwyciła za broń, by wywalczyć powrót do Macierzy. To na tych ziemiach, jak i na Podhalu, zachował się język najbliższy językowi staropolskiemu [...]

Gwarek Jan Mitręga dziś miałby 100 lat… (2)

Gwarek Jan Mitręga dziś miałby 100 lat… (2)
Wśród gości zaproszonych znaleźli się między innymi: specjalista w dziedzinie górnictwa – prof. Mirosław Chudek (Politechnika Śląska, Gliwice), prof. Wacław Trutwin – członek Polskiej Akademii Nauk, dr hab. inż. Stanisław [...]

Czy to tylko lipcowy piknik..?

Czy to tylko lipcowy piknik..?
Tym razem o wielkiej katowickiej imprezie plenerowej nieco inaczej niż zwykle. Bo jak to zwykle bywa, tyle opinii na jeden temat, ilu nas – Polaków, a prawda i tak leży pośrodku. Kolejny przemarsz kilku tysięcy członków i sympatyków [...]

Knurów – powracają tradycje sprzed lat

Knurów – powracają tradycje sprzed lat
W Polsce, a ze szczególnym „namaszczeniem” na Górnym Śląsku, obchodzi się uroczystości, związane z górnictwem – z tym jak tu często się powtarza – Stanem – nad Stany, który to od Barbary św. został nam dany. Nic w [...]

Konstanty Wolny – współtwórca śląskiej autonomii

Konstanty Wolny – współtwórca śląskiej autonomii
Jako rodowici Ślązacy zawsze z ukosa patrzyli na napływową ludność niemiecką, ewangelicką z Rzeszy, że nie oni, tylko napływowa ludność zajmuje najlepsze posady na Górnym Śląsku” (Partia ,,Centrum”, ok. 1920 r.)       Osoba [...]