poniedziałek 30 marca, 2020
Headline

Trwa walka o ocalenie KWK “Krupiński”

Drodzy Mieszkańcy! 

Walcząc o wspólną sprawę, godne życie dla wszystkich naszych rodzin, nie tylko górniczych, zwracam się do wszystkich mieszkańców z prośbą o uczestnictwo w Mszy Św. w intencji ocalenia  Kopalni „Krupiński”, która będzie odprawiona w szczególnym dla Polaków miejscu – w Katedrze Wawelskiej w najbliższy czwartek, w dniu 23. marca 2017 r.  o godz. 16:30.

Likwidacja Kopalni to przegrana całej naszej wspólnoty. Być może wielu nie zdaje sobie sprawy ze skutków takiej decyzji. Siła nasza może się objawiać tylko we wspólnocie.  W obecnej sytuacji, kiedy wyczerpano wszelkie możliwości, tylko modlitwa i nadzieja potrafią skruszyć najtrwalsze mury. Nie pozwólmy, by poprzez zamierzoną likwidację naszej kopalni, kolejne rzesze młodych ludzi – naszych dzieci – były skazane na tułaczkę po świecie.

Dla osób nie posiadających własnych środków transportu istnieje możliwość  zorganizowania transportu zbiorowego.

Kontakt w tej sprawie proszę podjąć z Sekretariatem Urzędu Gminy, nr telefonu (32) 44 93 050.

                                                                                                                             Wójt Gminy Suszec

http://www.suszec.pl/pl/6556/14374/apel-wojta-gminy-suszec-o-uczestnictwo-we-mszy-sw-na-wawelu.html

APEL

OBYWATELSKI KOMITET POLSKICH ZASOBÓW NATURALNYCH, WÓJT GMINY SUSZEC I ZWIĄZKI ZAWODOWE DZIAŁAJĄCE W KOPALNI „KRUPIŃSKI” INFORMUJĄ, ŻE:

– W DNIU 16. MARCA 2017 ROKU O GODZ. 8:00 W KATEDRZE NA WAWELU PRZED OŁTARZEM PRZY KRZYŻU ŚW. JADWIGI ZOSTAŁA ODPRAWIONA MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OCALENIA PRZED LIKWIDACJĄ KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO „KRUPIŃSKI”.

– W DNIU 23. MARCA 2017 ROKU O GODZ. 16:30 W KATEDRZE NA WAWELU W KAPLICY Z RELIKWIAMI ŚW. JANA PAWŁA II ZOSTANIE ODPRAWIONA MSZA ŚW. W TEJ SAMEJ INTENCJI.

WALCZĄC O WSPÓLNĄ SPRAWĘ ZWRACAMY SIĘ DO WSZYSTKICH POLAKÓW O WSPARCIE NASZYCH DZIAŁAŃ MODLITWĄ, A DLA MOGĄCYCH PRZYBYĆ W TO ŚWIĘTE MIEJSCE, TAKŻE Z PROŚBĄ O UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W INTENCJI OCALENIA KOPALNI „KRUPIŃSKI”.

W IMIENIU WYMIENIONYCH NA POCZĄTKU APELU PODPIS SKŁADA MAREK ADAMCZYK – WICEPRZEWODNICZĄCY OBYWATELSKIEGO KOMITETU OBRONY POLSKICH ZASOBÓW NATURALNYCH

Leave a Reply

Submit Comment

*