środa 16 Październik, 2019
Headline

Ulica Elizy Orzeszkowej 2

   Jest w gdańskiej dzielnicy Aniołki taki znany adres, piękna willa, o której napisano już wiele artykułów. Bowiem jak wiele gdańskich zabytków – popada w ruinę, choć zdaje się, że nie tyle popada, co jakby ktoś oczekiwał, że zawali się i zniknie wreszcie, zostawiając dobrze ulokowaną działkę. Albo może idzie o to, by zniknął ciekawy ślad gdańskiej historii?

   Leon Astrachan, żydowski kupiec, uciekając razem ze swoją liczną rodziną przed rewolucją sowiecką, przybył do Gdańska. Prowadził tu interesy w branży drzewnej –  Holzindustrie Leon Astrachan A.-G. W roku 1922 wybudował ten piękny dom. Niestety, wkrótce potem jego żona ciężko zachorowała.

   Na początku lat trzydziestych część willi została wynajęta – mieściła się tam polska Ekspozytura Inspektoratu Ceł, nad biurami zaś były mieszkania urzędników. Leon Astrachan uszedł przed hitlerowskimi represjami do Polski, wojnę przeżyło jedynie dwoje z jego dzieci.

   Po roku 1939 willę zajęło SS, tu urzędował Richard Hildebrandt, który m. in.  eksterminował chorych psychicznie w Kocborowie. Po wojnie w willi miał siedzibę Miejski Urząd Bezpieczeństwa, od lat sześćdziesiątych – Izba Wytrzeźwień, swoista miejska legenda czasów PRL (pamiętam, mawiano: Zawieźli mnie na Orzeszkową).

   Od wielu, wielu lat willa niszczeje. Ale, dlaczego o tym akurat teraz piszę? Otóż kilka dni temu przysłuchując się obradom sejmowej komisji ds. Amber Gold, usłyszałem rzecz niezwykłą, która jednak nie odbiła się jakoś wyraźniej w publicznej świadomości. Otóż – czy to w przypływie niezwykłej jakiejś bezczelności, czy może po prostu będąc twardo świadomymi stanu rzeczy, organizatorzy Amber Gold występując do ministerstwa z wnioskiem o rejestrację swojej firmy – domu składowego – podali ten adres: Gdańsk, ulica Elizy Orzeszkowej 2, jako jej siedzibę. Ludzie wydający decyzję jak i wszelkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli i kraju miały od samego początku oczywistą informację i o firmie i o zamiarach osób ją rejestrujących.

 

 Bibliografia:

Aleksander Masłowski, Willa przy ulicy Orzeszkowej 2

http://ibedeker.pl/obiekty/willa-przy-ul-orzeszkowej-2/

 

Zbigniew Sajnóg,

Zdjęcia Autora

What Next?

Related Articles

Leave a Reply

Submit Comment

*