W Rydze przeciw technologii 5G

Drodzy Przyjaciele,

w dniach 27.–29. listopada w Rydze na Łotwie odbędzie się konferencja wysokiego szczebla branży telekomunikacyjnej pod nazwą 5G Techritory w Radisson Blu Latvija Conference and Spa Hotel, przy ul. Elizabetes 55 (Elizabetes iela 55) w centrum Rygi.

Przeciwnicy 5G organizują wielki protest w parku po drugiej stronie ulicy od hotelu w ŚRODĘ, 27. LISTOPADA OD 18:00 DO 20:00 NA 55 ELIZABETES STREET IN RIGA.

Ainars Tarvids, który mieszka w Rydze i pomaga zorganizować protest, prosi, aby jak najwięcej osób przyłączyło się do protestu przeciwko 5G w najbliższą środę. Wysyłam ten e-mail do tysięcy osób na Łotwie i w sąsiednich krajach (Estonia, Litwa, Białoruś, Finlandia i Polska), które podpisały międzynarodowy apel o zatrzymanie 5G na Ziemi i w kosmosie.

Podczas konferencji wystąpi ponad 80 liderów branży, urzędników rządowych i inwestorów 5G z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych.

Należą do nich: premier Łotwy, łotewski minister gospodarki, norweski minister cyfryzacji, sekretarz stanu, polski minister ds. Cyfrowych, sekretarz generalny Nordyckiej Rady Ministrów, dyrektor generalny ds. Komunikacji Komisji Europejskiej i zastępca sekretarza generalnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego.

Dołącz do protestu przeciwko temu wydarzeniu, jeśli możesz.

Skontaktuj się z Ainarsem Tarvidsem na ainars.tarvids@gmail.com, aby uzyskać więcej informacji.

Dla Ziemi,

Arthur Firstenberg,

USA

———————————–

Dear Friends,

there  will be a high-level telecommunications industry conference called 5G Techritory in Riga, Latvia from November 27 to 29 at the Radisson Blu  Latvija Conference and Spa Hotel at 55 Elizabetes Street (Elizabetes iela 55) in the center of Riga.

Opponents of 5G are organizing a big protest in the park across the street from the hotel on WEDNESDAY, NOVEMBER 27 FROM 6 TO 8 PM AT 55 ELIZABETES STREET IN RIGA.

Ainars  Tarvids, who lives in Riga and is helping to organize the protest, is  requesting that as many people as possible join the protest against 5G  next Wednesday. I am sending this email to thousands of people in Latvia  and nearby countries (Estonia, Lithuania, Belarus, Finland, and Poland)  who have signed the International Appeal to Stop 5G on Earth and in Space.

More  than 80 industry leaders, government officials, and investors in 5G  from Europe, Asia, and the United States will be speaking at the  conference. They include the Prime Minister of Latvia, the Latvian  Minister of Economics, the Norwegian Minister of Digitalization, the  Secretary of State of Poland, the Polish Minister of Digital Affairs,  the Secretary General of the Nordic Council of Ministers, the Director  General for Communications of the European Commission, and the Deputy  Secretary-General of the International Telecommunication Union.

Please join the protest against this event if you can.

Please contact Ainars Tarvids at ainars.tarvids@gmail.com for more information.

For the Earth,

Arthur Firstenberg,

USA

 

(Visited 35 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*