“Bractwo Gwarków” w obronie górnictwa i polskich zasobów węgla

Katowice, 5. marca 2019 r.

Konferencja, która odbyła się w gmachu Urzędu Miejskiego w Katowicach, a organizowana była przez wspomniane Bractwo Gwarków, miała na celu przedstawienie projektów, związanych z uruchomieniem kopalń Orzesze oraz Nowa Ruda. Należy podkreślić, że podczas toczących się dyskusji poruszano także wiele innych, równie ważnych tematów.

Otwarcia konferencji dokonał prezes Jerzy Mańka. Na uwagę zasługują słowa, które wygłosił na początku swojego wystąpienia: „Bezpieczeństwo energetyczne kraju, to przede wszystkim korzystanie z posiadanych zasobów surowcowych. Zamykanie kolejnych kopalń bez budowy nowych, stawia polską gospodarkę w sytuacji utraty suwerenności energetycznej, w 70% opartej na węglu. Należy pamiętać – informował dalej prezes Mańka – że wiele kopalń w najbliższym czasie utraci koncesję i trudno będzie ją odzyskać ponownie we właściwym czasie. Stąd też – podkreślał – sytuacja wymaga bezwarunkowo budowy nowych kopalń”.

W dalszej części programu konferencji wybrano moderatora spotkania, którym został profesor Bronisław Barchański. Powołano także Komisję Wniosków, w skład której weszli Tadeusz Pogonowski, Marek Badura i Aleksander Zembok.

W programie konferencji przewidziano także omówienie tematu, związanego z polityką rządu w stosunku do inwestorów zagranicznych. Szeroko omawiano kluczowe tematy, związane z koniecznością budowy nowych zakładów wydobywczych. Wypowiadali się między innymi – prof. Bronisław Barchański, senator, prof. Krystian Probierz, który niezwykle złożone tematy przełożył na przystępny każdemu język. Dzięki temu wykład profesora stał się niezwykle interesujący, a przy tym nie umniejszał wagi przedstawianego tematu. Wypowiadali się także: senator Gawęda, prof. Marian Turek, dr inż. Markowski, którego kilkakrotne wystąpienia miały niezwykle wyważony, rzeczowy charakter. W dalszej części wysłuchaliśmy wypowiedzi prof. A. Lisowskiego oraz szefa Zarządu Głównego SITG, prof. Józefa Dubińskiego.

Wiele skrajnie różnych emocji wywołały prezentacje wspomnianych projektów – zarówno kopalni Orzesze jak kopalni Nowa Ruda. Projekt pod nazwą Orzesze – kopalnia inna niż wszystkie przedstawili prezes Silesian Coal, pan Andrzej Wilgus oraz pan Andrzej Szyndzielarz. Wykładowcy omówili podczas swojego wystąpienia kluczowe elementy  opublikowane wcześniej w Białej Księdze projektu Orzesze. Przytoczmy zatem kilka tematów wspomnianej publikacji, bo choć projekty w kilku przypadkach budziły wiele kontrowersji, to i tak wydają się one być bardzo ciekawe.

„Celem wspomnianego projektu – czytamy na stronie 3 – jest podziemne udostępnienie, a następnie eksploatacja  złoża węgla kamiennego”. W dalszej części publikacji czytamy, że celem projektu jest także  uruchomienie wydobycia węgla  kamiennego ze złoża Żory – Suszec 1 w obszarze Orzesze, z częściowym wykorzystaniem infrastruktury likwidowanej kopalni Krupiński”.

Należy podkreślić, że podczas dyskusji swój stanowczy sprzeciw przeciwko temu projektowi wyraził dyrektor Krzysztof Tytko twierdząc, że te i podobne projekty zagrażają Polskiej Racji Stanu. Być może chodzi tutaj o fakt, że „nabywcą udziałów spółki została firma HMS Bergbau AG z siedzibą w Berlinie”. (Więcej Biała Księga „Projekt Górniczy Orzesze”, s. 5). Z pewnością patrząc obiektywnie na ten problem, może budzić on obawy, ale czy aż tak bardzo możemy czuć się zagrożeni? Podajmy zatem kilka danych, idąc śladem wspomnianej Białej Księgi, które być może nieco uspokoją nasze wątpliwości.

Otóż parametry techniczno-ekonomiczne tego projektu pokazują, że zbadane zasoby węgla do poziomu 1000 m wynoszą 542 mln. ton. Wydobycie szacowane jest do 3 mln ton netto/rok – zarówno węgla energetycznego, jak koksowego, w zmiennej proporcji, zależnie od sytuacji rynkowej. Przewidywane zatrudnienie  700 – 1000 osób załogi własnej i 4000 – 5000 osób w firmach, kooperujących z kopalnią. Nakłady na realizację projektu to ok. 160 mln. euro. Jest to tylko kilka danych, które mogą nieco przybliżyć ideę opracowania tego projektu. Aby jednak dowiedzieć się więcej, należy sięgnąć po lekturę wspomnianej publikacji.

Projekt, związany z kopalnią Nowa Ruda, przedstawiali panowie Derek Lenartowicz prezes BALAMARA oraz Andrzej Zibrow. Na początku przedstawiono prace, związane z uruchomieniem kopalni Nowa Ruda. w dalszej części wykładu zaprezentowano projekt KWK Nowa Ruda. Węgiel koksujący. Omówiono także model decyzyjny oraz aspekty wznowienia eksploatacji złóż węgla kamiennego w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawno-organizacyjnym i społeczno-politycznym. Warto podkreślić, że projekt, przedstawiony społeczeństwu Dolnego Śląska spotkał się z aprobatą lokalnej społeczności co, jak podkreślali prelegenci, było kluczowe dla tego tematu. Podczas toczących się obrad omawiano wiele nowych projektów i pomysłów, dyskusja była momentami trudna – lecz rzeczowa. Reasumując, warto podać wnioski końcowe, zamykające wtorkową konferencję: „Polsce potrzebne są nowe i nowoczesne kopalnie węgla kamiennego. Produkujące węgiel po konkurencyjnych cenach, dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na węgiel kamienny w krajach Unii Europejskiej, a przede wszystkim w Niemczech, Polska może stać się ważnym graczem na rynku, zaś rozwój górnictwa węgla kamiennego stworzy platformę dla innowacyjnych rozwiązań w przemyśle maszyn i urządzeń górniczych. Konstruktywna współpraca między polskim rządem a inwestorami prywatnymi jest gwarantem osiągnięcia w/w celów już w najbliższych 2-3 latach” – czytamy w podsumowaniu konferencyjnej debaty.

 

Tekst i zdjęcia:

Tadeusz Puchałka

 

(Visited 62 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*