Czy SDP umie się przebudować?

Poniżej wnioski, jakie nasuwają się red. Saratowi w związku z groteską, jaką jest najnowsza historia Oddziału SDP-Lublin. Są one jakby codą pisma do ZG SDP, ale publikujemy je oddzielnie, gdyż stanowią autonomiczną całość. Niewątpliwie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich traci na znaczeniu, a przynależność doń przestała być wyróżnikiem pozytywnym. Reformy mogą jeszcze powstrzymać zapaść SDP, ale czy obecne władze zdecydują się na zmiany?

Bez nowego Zarządu i sprawnej jego kontroli – szans na poprawę sytuacji nie widać. Propozycje lubelskiego żurnalisty śledczego zdają się trafiać w sedno problemów, z jakimi mamy teraz do czynienia. SDP to nie tylko biznesmeni i karierowicze, należy do Stowarzyszenia również wielu ludzi uczciwych i wykonujących swój zawód zgodnie z faktami, nie – zaleceniami partyjnych koteryjek. Na ich udział w reformie SDP należy liczyć. Inaczej wąska grupa ludzi wspólnych interesów doprowadzi „firmę” do środowiskowej marginalizacji.

 

Redakcja SięMyśli

***

W związku z całkowicie niezgodnym ze Statutem działaniem wszystkich organów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wnoszę o przełożenie Wyborczego Zjazdu Delegatów na okres wiosenny, a jesienny Zjazd Delegatów winno się w całości poświęcić zmianom Statutu Stowarzyszenia, by stało się ono możliwe do kierowania i zarządzania oraz kontroli.

Propozycje niezwłocznych zmian w Statucie SDP:

  1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 członków Zarządu: Prezesa, 2 wiceprezesów – w tym 1 ds. finansowych – i Sekretarza, wybieranych przez Zjazd Delegatów.
  2. Rada Nadzorcza Stowarzyszenia: jej skład to przedstawiciele wszystkich Oddziałów, w ilości 1 członek Rady Nadzorczej na Oddział. Największe Oddziały wyłonią 2 członków Rady Nadzorczej. Razem ok. 20 członków Rady Nadzorczej, wybieranych bezpośrednio przez Oddziały.
  3. Komisja Rewizyjna w ilości 3 osób – wybierana przez Zjazd Delegatów.
  4. Naczelny Sąd Dziennikarski w ilości 3 osób – wybierany przez Zjazd Delegatów.
  5. Komisja Socjalna, jako społeczne ciało pomocnicze Zarządu, nie należące do władz Stowarzyszenia. Ilość członków może się pokrywać z ilością Oddziałów – członkowie wybierani bezpośrednio przez Oddziały.

Prezesi Honorowi oraz Centrum Monitoringu Wolności Prasy na dotychczasowych zasadach. Jednakże Centrum Monitoringu, patrząc na jego dotychczasową nie-działalność, musi posiadać wybieralną Radę Programową.

UZASADNIENIE:

Ad. 1. Czteroosobowy Zarząd Stowarzyszenia jest Zarządem wystarczającym ilościowo, by sprawnie prowadzić prace SDP.

Ad. 2. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym i nadzorczym, któremu podlega Zarząd na zasadach spółek Prawa Handlowego.

Ad. 3. Komisja Rewizyjna spełnia standardowe obowiązki i nie pełni roli organu nadzorczego. To leży w kompetencjach Rady Nadzorczej.

Ad. 4. Likwidacja Komisji Interwencyjnej, której prace dublują się z pracą Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Powinna powstać Komisja Socjalna, nie będąca władzą Stowarzyszenia, a tylko ciałem pomocniczym Zarządu, opiniującym potrzeby socjalne członków Stowarzyszenia.

Całość reorganizacji ma na celu jasne i przejrzyste zarządzanie i kontrolę nad Stowarzyszeniem.

Bogusław Sarat

(Visited 32 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*