Dla kogo ten spis?

Od redakcji: 9 lat temu górnośląski poseł Wojciech Szarama zadał ówczesnemu premierowi – Donaldowi Tuskowi 4 pytania, dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego, zakończonego rok wcześniej. 

Interpelację posła Szaramy znaleźć na stronach rządowych można. Odpowiedzi – już nie. 

Ciekawi nas, czy po obecnie trwającym spisie znów trzeba będzie zadawać te same pytania premierowi aktualnemu?

 

 

 

 

 

Interpelacja nr 4894 do prezesa Rady Ministrów

w sprawie przechowywania danych uzyskanych w wyniku Narodowego Spisu Powszechnego 2011 poza granicami Polski

 

   Zakończony w 2011 r. tzw. Powszechny Spis Ludności i Mieszkań dostarczył informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. W spisie tym zadano m.in. pytanie: „Jaka jest Pana/Pani narodowość?”. Pytanie to, jako nieprecyzyjne i pozostawiające duże pole do nadinterpretacji, zostało powszechnie skrytykowane przez środowiska naukowe. Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego w odpowiedzi na tak postawione pytanie rzekomo 809 tys. osób złożyło deklarację śląskiej identyfikacji narodowej i etnicznej. Te niezweryfikowane i masowo krytykowane przez środowiska naukowe – co do sposobu zbierania danych – wyniki spisu są jednakże niezwykle istotne dla państwa polskiego. Na Śląsku działają organizacje, które w oparciu o wyniki spisu dążą do utworzenia osobnej narodowości oraz stworzenia obszaru autonomicznego Górnego Śląska. Warto przypomnieć, iż wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane indywidualne są poufne i podlegają szczególnej ochronie tajemnicą statystyczną na zasadach określonych w ustawie w art. 10 ustawy z dnia 29. czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Takie informacje powinny więc być przechowywane w kraju, a dostęp do nich winien być ograniczony. Jak się jednak okazuje wyniki spisu przechowywane mają być poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie Izrael.

   Biorąc powyższe informacje pod uwagę, uprzejmie proszę Pana Premiera o odpowiedź na następujące pytania:

 

  1. Jakie przesłanki spowodowały podjęcie takiej decyzji i jaki organ państwa zadecydował o przechowywaniu danych uzyskanych podczas spisu powszechnego poza granicami Polski?
  2. Czy Polska brała udział w podjęciu decyzji o przechowywaniu przez Eurostat danych statystycznych państw Unii Europejskiej w Izraelu?
  3. W jaki sposób zagwarantowano bezpieczeństwo przekazanych danych?
  4. Czy, a jeśli tak, to jakie koszty poniesie budżet państwa w związku z taką formą przechowywania wyników spisu powszechnego?

 

   Z poważaniem

   Poseł Wojciech Szarama

   Bytom, dnia 10. maja 2012 r.

 

Za: https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1766E124

 

(Visited 27 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*