STOP militaryzmowi, szkoleniom i służbie wojskowej – PODPISZ

obowiazkowa-sluzba-wojskowa-wraca-plotka-w-sieci_241245.jpgAdres petycji: http://citizengo.org/pl/20444-stop-militaryzmowi-szkoleniom-i-sluzbie-wojskowej

STOP militaryzmowi, szkoleniom i służbie wojskowej.

W ostatnim czasie w życie weszło kilka rozporządzeń Ministerstwa Obrony Narodowej, które wprowadzają szkolenia wojskowe i umożliwiają pobór do wojska każdego obywatela, zdolnego do służby wojskowej. Opowiadamy się przeciwko tym rozporządzeniom oraz militaryzmowi. Rozporządzenie dotyczy także tych, co nigdy nie byli w wojsku. Władze wprowadziły rozporządzenia, które przygotowują Polskę do uczestnictwa w wojnie.

Narusza to podstawowe prawa człowieka do wolności osobistej oraz pogłębia konflikt. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni obowiązkowym szkoleniom wojskowym, poborowi do wojska, nagromadzeniu wojsk w Polsce, a także umieszczeniu w naszym kraju sprzętu wojskowego Stanów Zjednoczonych. Domagamy się wycofania sprzętu wojskowego Stanów Zjednoczonych z terytorium Polski i unieważnienia rozporządzeń, wprowadzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Każdy człowiek ma prawo decydować o sobie i nikt nie może mu narzucić służby wojskowej i szkoleń. Jest to sprzeczne z prawami, które przysługują człowiekowi, znajdującymi się w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej 10. grudnia 1948 roku, a także z wolnością osobistą człowieka, która przysługuje każdemu. Wszystkie działania władz są działaniami militarystycznymi, co doprowadza do pogłębiana konfliktu.

Opowiadamy się przeciwko tego typu działaniom, domagamy się poszanowania podstawowych praw i wolności człowieka. Wszelkie konflikty można rozwiązać drogą rozmów, a prowadzenie polityki militarystycznej prowadzi do eskalacji konfliktu.

Mając na uwadze dobro człowieka i jego wolność oraz podstawowe prawa człowieka, które mu przysługują, zwracamy się do Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, aby podjęły działania w celu ochrony praw i wolności człowieka w Polsce.

(Visited 24 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*