Etyka niezależna według Ericha Fromma i Michela Onfray’a (9)

Do zbadania mechanizmów funkcji mitotwórczej trzeba zastosować psychologię i psychoanalizę. Aby ustalić genealogię transcendencji – trzeba uwzględnić metafizykę. Aby odczytać

Read more

Etyka niezależna według Ericha Fromma i Michela Onfray’a (4)

Fromm wyróżnia podstawowe składniki dla wszystkich form czynnej miłości. Są to: – „troska, – poczucie odpowiedzialności, – poszanowanie, – poznanie.”[1]

Read more

Etyka niezależna według Ericha Fromma i Michela Onfray’a (2)

1.1.2. Co to znaczy „niezależna”? Etyka niezależna to etyka, która ma swoje własne uzasadnienia. Kotarbiński sformułował zasady etyki niezależnej, rezygnującej

Read more

Etyka niezależna według Ericha Fromma i Michela Onfray’a (1)

1. Etyka humanistyczna według Ericha Fromma Etyka jest praktyczną filozofią, rozpatrującą zachowania człowieka z punktu widzenia zasad moralnych. Jako doktor

Read more