(Polski) Ukraińcy – goście, których nikt nie zapraszał…

Sorry, this entry is only available in Polish.

Read more

(Polski) Niezabliźniona rana polskiej historii – Rzeź Wołyńska

Sorry, this entry is only available in Polish.

Read more

Narodowcy przeciwko faszyzmowi (sic!)… na razie temu zza wschodniej granicy!

W czwar­tek, 23. paź­dzier­ni­ka br. o godz. 17.00 pod kon­su­la­tem Ukra­iny przy ul. Be­li­ny-Praż­mow­skie­go w Kra­ko­wie zgro­ma­dzi­ło się ok. 100

Read more