Boże Narodzenie w dawnym Gdańsku

Narodziny Zbawiciela Świata, Chrystusa obrosły w dawnym Gdańsku ornamentem oryginalnych zwyczajów, które były wspólne dla różnych wyznań chrześcijańskich obywateli, zamieszkujących

Read more

Przedwyborcze bolączki

Pisanie o problemach naszej Ojczyzny w okresie przedwyborczym o tyle nie ma sensu, iż po Traktacie Lizbońskim Sejm i Senat

Read more