Foksalu, czy ci nie żal?

Szanowni Państwo,

w związku z podjętą przez wydawcę Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego SDP „Bez Wierszówki” decyzją o wstrzymaniu wydawania czasopisma, niniejszym rezygnuję z funkcji redaktora naczelnego, gdyż nie widzę możliwości dalszej twórczej współpracy z osobami, odpowiedzialnymi za tego rodzaju działanie.

Wydanie „Bez Wierszówki” nr 3-5/2020 jest ostatnim, które ukazało się pod moją redakcją.

Wszystkim, którzy w latach 2014-2020 pro publico bono współtworzyli SDP-owskie czasopismo w Olsztynie, z całego serca dziękuję.

Szczególne podziękowania kieruję pod adresem najbliższych Współpracowników: pani Marceliny Gorzkiej – opracowującej pod względem graficznym miesięcznik oraz dziennikarzy i publicystów, redaktorów i twórców – red. Jerzego Biernackiego, red. Andrzeja Zb. Brzozowskiego, red. Marzeny Burczyckiej-Woźniak, prof. Małgorzaty Chomicz, p. Aleksandra Czajkowskiego-Ładysza, p. Wojciecha Goljata, red. Romualda Karasia, red. Władysława Katarzyńskiego, p. Bożeny Kociołkowskiej, red. Elżbiety Królikowskiej-Avis, p. Jerzego L. Okuniewskiego, red. Joanny Paszkiewicz-Jaegers, p. Lecha L. Przychodzkiego, p. Moniki Sadowej, prof. Marka Sokołowskiego, red. Małgorzaty Todd, red. Stefana Truszczyńskiego i red. Jacka Wegnera.

Dziękuję wszystkim Autorom tekstów i fotografii, których gościliśmy w ciągu tych ponad sześciu lat na łamach „Bez Wierszówki”. Nade wszystko dziękuję instytucjom i osobom prywatnym, które wspierały finansowo druk i kolportaż czasopisma, aby mógł docierać do czytelników w całym kraju. W sposób szczególny dziękuję prezesowi Stanisławowi Kowalskiemu z Warszawy, dyrektorowi Andrzejowi Kociubie z Kazimierza Dolnego i Jerzemu L. Okuniewskiemu z Olsztyna.

Nowemu redaktorowi naczelnemu oraz wszystkim, którzy zaangażują się w dzieło dalszego tworzenia „Bez Wierszówki”, życzę wszystkiego, co najlepsze. Szczęść Boże!

Ireneusz St. Bruski

redaktor naczelny „Bez Wierszówki”

w latach 2014-2020

Olsztyn, 16. lipca 2020 roku

Zdjęcie red. I. St. Bruskiego wykonał podczas Zjazdu SDP w Kazimierzu Dln. wiosną 2015 r. Mariusz Kiryła

(Visited 63 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*