Grupa. Zamiast manifestu

8. października 2017 roku w sopockich „Dwóch Zmianach” w ramach projektu „Teatr na nowe czasy” odbyła się debata pt. „Kultura: restart”. Spotkanie było otwarciem kolejnego etapu Kongresu Kultury Pomorskiej.

Uczestnicy debaty wyrazili konieczność stworzenia ciała, które będzie reprezentować środowisko kultury pozainstytucjonalnej na Pomorzu (dalej: Grupa).

Ze szczególnym uwzględnieniem Trójmiasta, ale obejmującym także region. Ważne, by ciało było reprezentatywne oraz interdyscyplinarne, reprezentujące wszystkie domeny kultury pozainstytucjonalnej (dalej: KPI). Zebrani, mając świadomość, że  każde działanie może być traktowane politycznie, postanawiają, że celem Grupy nie jest działalność o charakterze deklaratywno-wyborczym tylko działanie na rzecz kultury pozainstytucjonalnej na Pomorzu.

Spośród wielu postulatów, które już istnieją, Grupa za najważniejsze uważa:

– stworzenie stabilnego ciała, które będzie reprezentować KPI w rozmowach z władzą, opiniować dokumenty, które mogą wpływać na kondycję KPI i zabierać głos w przestrzeni publicznej oraz komunikować stanowisko członków,

– stworzenie miejsca, w którym KPI znajdzie warunki do godnego funkcjonowania; to miejsce musi szczególnie spełniać oczekiwania sztuk performatywnych (sala prezentacji z odpowiednią techniką, sala/sale prób),

– nową refleksję nad miejscem kultury, w tym KPI, w życiu społeczności lokalnych i w programach strategicznych miast i regionu,

– budowę mechanizmu kategoryzacji, który zawierałby silny moduł krytyki artystycznej; odrodzona krytyka ma być pomostem między twórcą i odbiorcą oraz nieść ze sobą jakość odmienną od tej, z którą stykamy się w mediach komercyjnych i urzędowych (publicznych),

– praktyczne wprowadzenie do dyskursu i procesów decyzyjnych subsydiarności (skoro jesteśmy w Unii Europejskiej, zacznijmy realizować jedną z jej głównych dyrektyw),

– poprawę ilościową i jakościową w zakresie informacji i promocji KPI,

– włączenie do procesu środowisk akademickich.

Zebrani wyrażali świadomość pogarszającej się kondycji KPI i konieczności podjęcia zdecydowanych działań, dlatego Grupa powinna skupiać osoby niepodległe. Silny pierwiastek krytyczny, który jest niezwykle ważny dla zebranych, nie tylko nie będzie hamować dialogu z władzą, ale go wzmacniać i uszlachetniać. Zebrani mają pełną świadomość, że hasło Miasto wolności i dziedzictwo miejsc zobowiązuje, dlatego idea zapoczątkowana na Kongresie Kultury Pomorskiej musi być godna naszych oczekiwań i kompetencji.

Dlatego powołujemy do życia Grupę.

Uczestnicy spotkania w „Dwóch Zmianach”, sygnatariusze:

Marek Baran,

Joanna Czajkowska,

Grzegorz Klaman,

Bartłomiej Łuniewicz,

Daga Ochendowska,

Magdalena Olszewska,

Katarzyna Pastuszak,

Joanna Puzyna-Chojka,

Zbigniew Sajnóg,

Jacek Staniszewski,

Piotr Wyszomirski.

Wspierający Ideę, sygnatariusze:

Stefan Adamski, Mariusz Babicki, Mirosław Baran, Anna Maria Biniecka, Monika Bokiniec, Łukasz Boros, Barbara Brzezicka, Krzysztof Cezary Buszman, Leszek Bzdyl, Katarzyna Chmielewska, Arkadiusz Drewa, Joanna Duda, Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz, Tomasz Dziemiańczuk, Andrzej Fac, Elvin Flamingo, Wioleta Fiuk, Karol Formela, Patryk Gacki, Janusz Gawrysiak, Adrian Głań, Alicja Gruca-Florczak, Przemysław Grządziela, Bartosz Hervy, Mariusz Jakimowicz, Rita Jankowska, Wojciech Jaworski, Anna Jazgarska, Magda Jędra, Mirek Kaczmarek, Tomasz Kaczorowski, Anna Kalwajtys, Piotr Kosewski, Jacek Krawczyk, Katarzyna Kręglewska, Przemysław Kuczyński, Bożena Kudrycka, Marek Kurkiewicz, Jacek Langowski, Dawid Linkowski, Aurora Lubos, Michał Łabuś, Jerzy Mazzoll, Magdalena Mellin, Monika Milewska, Marcin Mirowski, Joanna Nadrowska, Adam Nalepa, Ewa Nawrocka, Sławomir Nichczyński, Artur Nowaczewski, Paweł A. Nowak, Paweł Osicki, Barbara Pędzich, Sławomir Płatek, Rozalia Płotka, Ewa Poniznik, Kalina Porazińska, Jarosław Rebeliński, Joanna Sadowska, Roman Sebastyański, Dariusz Siastacz, Jan Sikora, Izabella Sitz-Frejer, Bogdan Skrobun, Grażyna Słaboń, Jerzy Snakowski, Jerzy Stachura, Piotr Stec, Anna Steller, Andrzej Szadejko, Filip Szatarski, Maciej Szkudlarek, Anna Szynwelska, Aleksandra Śliwińska,  Dariusz Tylki, Marta Tymińska, Katarzyna Ustowska, Tomasz Wilary, TO-EN, Wojciech Stamm, Mikołaj Trzaska, Krystian Wieczyński, Monika Wińczyk, Ignacy Jan Wiśniewski, Tomasz Wiśniewski, Paweł Zagańczyk, Katarzyna Zawistowska, Urszula Zerek, Dorota Zielińska, Patryk Zimny.

Lista jest otwarta. Kontakt: kongres@pomorzekultury.pl

 

Za:
http://kongres.pomorzekultury.pl/2018/02/08/realizacje-rekomendacji-kongresu-kultury-pomorskiej-kultura-pozainstytucjonalna/

 

(Visited 24 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*