Ideologiczne korzenie dyktatury

Mity protestanckie tkwią u podłoża systemów totalitarnych. Skierowane są zawsze przeciw Kościołowi, a więc człowiekowi, a jednocześnie z niego czerpią swe inspiracje, wzorują się, małpując Mistyczne Ciało JEZUSA CHRYSTUSA, jak ich guru Małpa BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. Przedstawimy mit Kalwina, którego ideologia króluje w krajach anglosaskich.

Mit predestynacji Kalwina wyraża nienawiść do BOGA i jego stworzenia – ludzi. Mit wyjaśnia nierówność rodzaju ludzkiego, podkreśla ją i uzasadnia, stanowiąc do tej pory fundament heretyckich ideologii religijnych. Heretycki umysł jest spaczony, dlatego posiada takie pomysły, czerpiące inspirację rodem z piekła. Stąd wypływa sztywność, fanatyzm heretyków, którzy jak pokazuje nazistowski reżim USA, lubują się w rasizmie, wyrażając w ten sposób swoje fobie, rojenia i upodlenie. Heretycki umysł nie jest w stanie odróżnić znaczenia nierówności od różnorodności, która w Świętym Kościele przejawia się w różnych rytach, będących odbiciem ich kultury.

Nierówność ludzi, wywodząca się z fanatycznego umysłu heretyckiego sekciarzy wszelkiego rodzaju, implikuje zaprzeczenie naturalnej równości rodzaju ludzkiego. Heretycka wizja człowieczeństwa ujęta w mit predestynacji wyraża wielką pogardę i nienawiść do człowieczeństwa, przypisując owe uczucia samemu BOGU. Co więcej, ELOHIMA: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO ich chorobliwy umysł przedstawia jako dyktatora, co jest w samym sobie karygodne, lecz trzeba brać pod uwagę ich szeroko zakrojoną degenerację umysłową, przewrotność, wariactwo, amoralną, zakłamaną postawę oraz duchowy nihilizm. Oczywiście taki stan degeneracji sekciarzy nie jest usprawiedliwieniem, albowiem sami się do takiego stanu doprowadzili.

Mit predestynacji Kalwina, rodem z piekła, uzasadniający nierówność rodzaju ludzkiego, prowadzi wprost do wyznawania rasizmu, który kwitnie w ideologii protestanckiej, a przykład nazistowskiego reżimu USA najlepiej ilustruje skalę i znaczenie omawianego mitu w życiu wyznawców, którzy wyrażają pogląd, że ludzie są zasadniczo sobie nierówni ze względu na swe rasowe pochodzenie.

Mit predestynacji niesie w sobie cały bagaż nihilizmu, wyraża bowiem nicość ludzkich dążeń i wysiłków. Człowiek bowiem wedle tego mitu nie posiada żadnego wpływu na swoje życie. Mit Kalwina jest kolejnym przedstawieniem fatum, kiedy to los jest z góry ustalony i człowiek go zmienić nie może. Zbawienie lub potępienie nie zależą zatem od postępowania człowieka, od jego dobrych lub perfidnych czynów, tylko z góry od ustaleń bożka Fatum, do którego sprowadzili BOGA ŻYWEGO. Jest to uzasadnienie nihilizmu, który najchętniej jest wyznawany przez bandytów wszelkiej maści, ponieważ nie stan posiadania rzeczy materialnych określa bogactwo człowieka, ale to, co posiada w sercu. Nic nie dajesz, gdy dajesz za swojego zbytku. Prawdziwie dajesz, gdy oddajesz siebie. W ofiarowaniu siebie najpiękniejsze jest to, że to, co do nas wraca, albowiem jest zawsze lepsze od tego, co dajemy. Otrzymujemy odpowiedź o wiele bardziej hojną niż nasze działanie, albowiem jest to odpowiedź samego BOGA.

Wielkość osoby leży w małej ilości jej potrzeb. Najsilniejszym wojownikiem jest ten, kto pokonał sam siebie, aby panować nad sobą.

Na dłuższą metę decydującym czynnikiem w życiu zarówno pojedynczego człowieka, jak i narodów okazuje się charakter. Najpewniejszym sposobem ujawnienia charakteru ludzi nie są przeciwności losu, lecz powodzenie.

Andrzej Filus

(Visited 18 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*