„Jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa jest bierność dobrych ludzi”

Środowiska homoseksualne od lat dyskretnie – a dziś wręcz oficjalnie – zabiegają o poparcie polityków, idąc w dół tej drabiny – o poparcie samorządowców. Kolejnym krokiem, jak widzimy, jest dyskretne wchodzenie tych środowisk ze swoimi argumentami i swoją specyficzną edukacją do szkół, w których przebywają dzieci par w większości heteroseksualnych – i nie mówię w tym momencie o wyznawanej przez większość rodziców religii.

My, łódzcy rodzice, zgodnie z regułami demokracji, polskiej Konstytucji jak i obowiązku, jaki ciąży na nas z racji wychowania naszego potomstwa, mamy chyba prawo do decydowania o kształcie i sposobie wychowania seksualnego naszego potomstwa? Nie chciałbym stawać po którejkolwiek ze stron tego konfliktu, bowiem środowiska ultrakatolickie jak i środowiska, związane z ideologią gender i LGBT mają  swoje specyficzne podejście do edukacji.

Takie działanie bliższe jest indoktrynacji i utrwalaniu pewnych zachowań wedle z góry narzuconych koncepcji. W mieście Łodzi po programie Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK, który nazywał się Profilaktyka ciąży wśród nastolatek chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV, władze miasta zmieniły warunki konkursu tak, by do oferty mogły przystąpić inne podmioty. Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, związany ze środowiskami katolickimi, zaproponował program, który spodobał się urzędnikom, pod nazwą Archipelag skarbów. W tym roku jednak włodarze miasta postanowili wprowadzić Kartę LGBT+ po cichu, tylnymi drzwiami i znów warunki konkursu zostały zmienione w taki sposób, by wyeliminować wszystkie podmioty oprócz seks-edukatorów, którzy wedle wskazań Światowej Organizacji Zdrowia promują edukację seksualną pełną agresji, ośmieszającą wstrzemięźliwość seksualną, infantylizującą instytucję rodziny, wychowywania potomstwa i relacji małżeńskiej kobiety i mężczyzny. WHO i jej Biuro Regionalne dla Europy oraz Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej w Kolonii, wydały publikację pt. Standardy edukacji seksualnej w Europie. To podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów, zajmujących się edukacją i zdrowiem. Tabele na stronach 38-51 mówią same za siebie.

Grupa wiekowa 0-4 lata: przekaż informacje na temat „radości i przyjemności dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”; pomóż dziecku rozwijać „świadomość, że związki są różnorodne”.
Grupa wiekowa 4-6 lat: przekaż informacje na temat „różnych koncepcji rodziny”; „Związki osób tej samej płci”. Pomóż dziecku rozwijać postawę „moje ciało należy do mnie”.
Grupa wiekowa 6-9 lat: przekaż informacje na temat „różnych metod antykoncepcji”; „Seks w mediach (łącznie z Internetem)”; „Zadowolenie i przyjemność z dotykania własnego ciała (masturbacja/autostymulacja)”. Pomóż dziecku rozwijać „zrozumienie pojęcia „akceptowalne współżycie/seks (za zgodą obu osób)”.
Grupa wiekowa 9-12 lat: przekaż informacje na temat „przyjemności, masturbacji, orgazmu”; „różnych metod antykoncepcji i jej stosowaniu, mitów dotyczących antykoncepcji”; naucz „skutecznego stosowania prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych”; przekaż informacje na temat „różnic pomiędzy tożsamością płciową i płcią biologiczną”.

Grupa wiekowa 12-15 lat: naucz „umiejętności negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu”; pomóż dziecku rozwijać „krytyczne podejście do norm kulturowych/religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.”

Fundacja Życie i 30 innych prorodzinnych organizacji domagały się unieważnienia konkursu na edukację seksualną w Łodzi. Jak się okazuje, nie będzie to jednak takie proste, ponieważ środowiska homoseksualne i feministyczne weszły już na wyższy poziom. Od lat w Łodzi działa Izabela Desperak, polska socjolożka, feministka i nauczycielka akademicka. Wykłada w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Nieformalna Grupa Łódź Gender została założona między innymi przy jej udziale w 2003 roku. Od początku aktywnie działa przeciwko wszelkim formom dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć i orientację seksualną. Desperak jest współorganizatorką łódzkiej feministycznej Manify. Czynnie działa przy najwyższych czynnikach w mieście, brała udział w pracach nad przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego w Łodzi. Autorka wielu artykułów z dziedziny gender studies, m.in. o wykluczeniu ze względu na płeć i orientację seksualną, problemach rodzin niepełnych, wizerunkach kobiet i mężczyzn w mass mediach, feminizacji ubóstwa i pozycji kobiet na rynku pracy. Z ramienia polskich Zielonych startowała do Parlamentu Europejskiego w roku 2014. (Cdn.)

 

Roman Boryczko,

kwiecień 2019

(Visited 36 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*