Justyna Socha i Stowarzyszenie Stop NOP wygrało w sądzie WSA z ministrem Adamem Niedzielskim

Ile osób straciło i może wkrótce stracić zdrowie i życie?

Stowarzyszenie „Stop NOP” w odpowiedzi na drastyczne decyzje rządu, związane z ogłoszeniem stanu epidemii i tzw. lockdownu koronawirusowego, wysłało wniosek z listą pytań o ich uzasadnienie i prośbą o dowody, że decyzję te są właściwe.

Ministerstwo Zdrowia nie odpowiedziało na większość pytań. 

13. stycznia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że minister naruszył prawo i zobowiązał go do odpowiedzi, zasądzając zwrot kosztów dla stowarzyszenia.

Sąd zobowiązał Ministra Zdrowia do odpowiedzi na następujące pytania dotyczące testów, maseczek, ogłoszenia epidemii, przymusu bezpośredniego, testów na grypę w poprzednich latach oraz konsekwencji i kosztów lockdownu:

 

„2. Wnosimy o podanie listy producentów testów na Covid-19, wirusa SARS-CoV-2 dostępnych na terytorium Polski wraz ze specyfikacją tych testów i wskazaniem, czy mogą one być używane do diagnostyki medycznej oraz diagnostyki chorób zakaźnych.

Wnosimy również o podanie stopnia prawdopodobieństwa uzyskania wyniku pozytywnego, przy braku wirusa i prawdopodobieństwo uzyskania wyniku negatywnego, przy obecności wirusa w pobranym materiale z podziałem na poszczególne testy.

Jak wiarygodne są oryginalne sekwencje genomu z chińskich laboratoriów, również biorąc pod uwagę 1495 mutacji wirusa z sześciu kontynentów?

  1. Wnosimy o udostępnienie treści wniosku Głównego Inspektora Sanitarnego, skierowanego do Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii na terytorium Polski wraz z załącznikami.
  2. Co było powodem zmiany przez Ministra Zdrowia stanowiska w sprawie obowiązku noszenia maseczek ochronnych (wypowiedź Ministra Zdrowia z dnia 26. lutego 2020 r. w rozmowie z redaktorem Robertem Mazurkiem, wskazująca na ich bezużyteczność)?

Czy maseczka ochronna zabezpiecza osobę ją noszącą przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2?

Czy maseczka ochronna zabezpiecza inne osoby od zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 od osoby noszącej maseczkę?

Czy były w tym przedmiocie przeprowadzone badania?

Jeśli tak, to przez kogo i jakie są ich wyniki?

Wnosimy o udostępnienie kopii tych badań. Jakie są zagrożenia dla zdrowia związane z ciągłym noszeniem maseczek?

  1. Kto jest autorem procedury postępowania w stosunku do osoby podejrzanej o Covid-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem z dnia 13. marca 2020 r., zaakceptowanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat użycia przymusu bezpośredniego wobec osób podejrzanych o zachorowanie lub chorych?

Czy była ona konsultowana z Ministerstwem Zdrowia? Jakie badania/raporty stanowiły podstawę jej wydania?

  1. Ile testów w kierunku grypy wykonano w Polsce w latach 2016-2019?
  2. W ilu z wykonanych testów potwierdzono wirusa grypy oraz jaka jest skuteczność testu na grypę w porównaniu do skuteczności testu na Covid-19?
  3. Jakie są szacowane przez Ministra Zdrowia koszty problemów zdrowotnych u całej polskiej populacji, wynikających ze stresu, braku ruchu, braku przebywania na świeżym powietrzu, braku przebywania na słońcu, niedotlenienia i innych negatywnych skutków noszenia maseczek, braku dostępu do usług medycznych, będących skutkiem powszechnej izolacji i kwarantanny oraz paraliżem systemu ochrony zdrowia?

Ile osób już straciło i może wkrótce w związku z tym stracić zdrowie i życie?”

 

Wniosek i skargę przygotowała Kancelaria Adwokacka Arkadiusz Tetela.

Skan orzeczenia:

https://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2021/02/STOP-NOP-bezczynnos%CC%81c%CC%81-MZ-wyrok-II-SAB_Wa-483_20.pdf

Za: http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=30409&Itemid=100

(Visited 108 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*