W KNUROWIE POWIAŁO WIELKĄ HISTORIĄ

Szczęśliwie się złożyło – informuje Bogusław Szyguła – że niemalże w przeddzień Dnia Kobiet mieliśmy okazję przeżywać tak podniosłą chwilę. Knurów – miasto symboli narodowych – wyrosło na węglu, ciężkiej ludzkiej pracy, ale także na pamięci i bohaterskich czynach jego mieszkańców.

Jak podaje „Kalendarz Ligi Katolickiej na rok 1939”, w Knurowie działało 15 stowarzyszeń kościelnych przy parafii knurowskiej św. św. Cyryla i Metodego – wspomina Szyguła. Wiele stowarzyszeń posiadało własne sztandary. Jednym z nich było Katolickie Stowarzyszenie Mężów, powstałe w 1924 roku. Warto przypomnieć, że od roku1935 stowarzyszenie to posiadało sztandar z wizerunkiem Chrystusa Króla i świętego Józefa.

Staraniem ks. proboszcza Mirosława Pelca sztandar ten został odnowiony. Należy podkreślić, że wielka historia w naszym mieście zatoczyła szczęśliwe koło, bowiem 19. marca, czyli w imieniny św. Józefa, zwołane zostanie założycielskie spotkanie Stowarzyszenia Mężów św. Józefa.

5. marca 2018

Tym razem tradycyjne, comiesięczne spotkanie seniorów przy parafii Cyryla i Metodego miało niecodzienny przebieg i przybrało uroczysty charakter. Podczas odbywającego się spotkania księdzu Pelcowi został przekazany historyczny sztandar Towarzystwa Polek z 1929 roku, który na ręce proboszcza knurowskiej parafii złożyli państwo Dorota i Alfred Szulcowie. Podczas ceremonii przekazania sztandaru obecny był także ksiądz senior – Franciszek Zając.

Przypomnijmy, iż sztandar ten przechowywany był z narażeniem życia w domu rodzinnym pani Doroty, w czasie wojny i okresie powojennym. Na sztandarze umieszczono wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej i napis „Bóg Rodzina Ojczyzna” oraz rok 1929. Na awersie widnieje biały orzeł na czerwonym tle i napis „Towarzystwo Polek w Knurowie”. przypomnijmy także, że jednym z fundatorów sztandaru był III Zakon Świętego Franciszka z Knurowa.

Towarzystwo Polek powstało w Knurowie w roku 1920 i zrzeszało kobiety zamężne. Celem nadrzędnym tego towarzystwa było wychowanie dzieci w miłości do Boga, poszanowania rodziny i Polski w duchu narodowym, w myśl hasła „Bóg, Rodzina, Ojczyzna” (w tej kolejności, nie odwrotnie). Związek Katolickich Towarzystw Polek został przyjęty do Akcji Katolickiej jako organizacja pomocnicza, która dostosowała program swojej działalności religijnej do programu Akcji Katolickiej.

Być może pod tym sztandarem odrodzi się Stowarzyszenie Kobiet, mające w programie swej działalności dbanie o wychowanie dzieci dla Boga i rodziny oraz w duchu miłości do Ojczyzny. Wydaje się, że jak nigdy dotąd, jest nam to dziś wszystkim potrzebne – dodaje Szyguła.

Piękne karty historii naszego miasta to także harcerstwo, które pod płatem historycznego sztandaru z 1930 roku odradza się za sprawą księdza hm Piotra Larysza. Na płatach tego sztandaru nie brak zarówno akcentów patriotycznych, jak i tych, związanych z przywiązaniem do naszych duchowych tradycji, miłości do Boga i Matki naszej Piekarskiej.

Zdjęcia i tekst:

Tadeusz Puchałka

 

(Visited 13 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*