Knurowska Piękna Madonna pojechała do Ratingen

DSC_8648Z pewnością było to wielkie wydarzenie – wspomina kustosz Izby Tradycji Górniczych KWK Knurów, pan Bogusław Szyguła.

Na samym początku mojej opowieści należałoby wspomnieć o celu naszej wizyty w mieście, leżącym w zachodnich Niemczech, niedaleko Essen. W regionie tym przebywa wielu Polaków. Wielu Ślązaków z różnych powodów opuściło swoją małą ojczyznę i wyruszyło na zachód, właśnie tam – dodaje pan Bogusław…

Mieszkańcy miasta, widząc tęsknotę za tym, co pozostawili przybysze zza wschodniej granicy, postanowili wybudować w tym mieście Muzeum Górnośląskie. Całe to wielkie przedsięwzięcie mogło dojść do skutku tylko dzięki wydatnej pomocy kraju związkowego Nadrenia Północna – Westfalia (Nordrhein-Westfalen). Należy dodać, iż land ten jest regionem partnerskim woj. śląskiego, zaś muzeum w Ratingen – jako centralne muzeum tego typu w Niemczech – zajmuje się wyłącznie problematyką i tematyką, związaną ze Śląskiem, a więc kulturą regionu, historią, od Średniowiecza po dzień dzisiejszy – wspomina pan Bogusław. www.oslm.de   

DSC_3098

W dniu 5. grudnia 2015 roku, dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Ratingen – Stephan Kaizer i kustosz Izby Tradycji Górniczych w Knurowie, pan Bogusław Szyguła podpisali umowę o współpracy na kolejne pięć lat. Świadkami tego wydarzenia byli przedstawiciele władz landu Nadrenia Północna – Westfalia, a ze strony polskiej – przedstawiciele władz woj. śląskiego oraz dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach, pani Alicja Knast

Wiele miejsca poświęca się gospodarce i mieszkańcom naszego regionu. W muzeum znajdują się zarówno ekspozycje stałe jak i ruchome, wiele eksponatów pojechało, aby wzbogacić tamtejsze ekspozycje z Wilczy, które wypożyczył kustosz ,,Małego Muzeum klamory u Erwina”.

DSC_5487

Na zdjęciu moment przekazania listu gratulacyjnego prezydenta miasta Knurowa i dyrektora kopalni Knurów-Szczygłowice (odczytuje go pani Natalia Pinkowska).
Podczas tej uroczystości nastąpiło przekazanie daru prezydenta Adama Ramsa – był to obraz Pięknej Madonny z Knurowa – Orędowniczki Górnośląskich Emigrantów – Fundacji Dom Górnośląski

Izba Tradycji Górnictwa Węglowego KWK Knurów od początku powstania niemieckiego muzeum jest jednym z partnerów, którzy wspomagają działalność regionalną na terenie Nadrenii Północnej – Westfalii – a więc muzeum w Ratingen – dodaje pan Bogusław. Z dumą przyznaję, iż spośród 10 partnerskich jednostek, drugą umowę o dalszej współpracy niemieckie muzeum podpisało zaledwie z trzema placówkami, którymi są: Muzeum w Opavie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu i nasza Izba Tradycji Górnictwa Węglowego KWK Knurów – jest to niewątpliwie mój powód do dumy – dodaje kustosz knurowskiego muzeum.

DCS_2135

Nie koniec jednak na tym, czas wspomnieć i o Pięknej knurowskiej Madonnie, która od czasu ostatniej naszej wizyty witać będzie w tamtejszym muzeum przybywających gości. Madonna knurowska to szczególnej wagi postać, dla mnie jest czymś niewyobrażalnie wielkim. Jadąc do Niemiec zabrałem ze sobą kopię naszej ukochanej Matki w postaci obrazu na płótnie. Zachwycili się nieprzeciętną urodą Najświętszej Panienki szanowni gospodarze i postanowili, że jako dar od polskich partnerów stać będzie na honorowym miejscu i każdy, kto otworzy drzwi muzeum, spojrzy na wizerunek naszej knurowskiej Najświętszej Panienki. Ona przywita go wówczas swoim dyskretnym uśmiechem – dodaje szczerze wzruszony pan Bogusław…

DCS_2145 

Kult Pięknej Madonny z Knurowa

Aby zrozumieć nasze, mieszkańców Knurowa, tak głębokie uczucia do tej świętej, trzeba cofnąć się daleko wstecz w czasy późnego Średniowiecza. Nasza Piękna Panienka powstała bowiem około 1420 roku, a narodziła się w  ,,Śląskiej Szkole Rzeźby”. Nazywana jest w regionie ,,najstarszą Ślązaczką”. Warto w tym miejscu przypomnieć cytat, autorstwa Bogusława Szyguły: ,,Rzeźba została znaleziona w izbicy knurowskiego kościółka przez profesora Tadeusza Dobrowolskiego, wybitnego znawcę sztuki oraz twórcę i dyrektora przedwojennego Muzeum Śląskiego. W swojej monografii ,,Sztuka Województwa Śląskiego”, wyeksponował rzeźbę na pierwszym miejscu, gdyż zaliczył Piękną Madonnę z Knurowa do najpiękniejszych rzeźb, pochodzących z gotyckich warsztatów śląskich. Można więc powiedzieć, że jest to najstarsza i najpiękniejsza Ślązaczka”[…] (Bogusław Szyguła – ,,Piękna Madonna z Knurowa” str. 2). Przez ponad 500 lat w drewnianym kościółku pw. św. Wawrzyńca była obiektem kultu i zawierzenia mieszkańców.

Jakże piękne są dzieje naszej Matki. Oto w 2009 roku tryumfalnie powraca na swoje miejsce, a więc do najmniejszego kościoła (pw. św. Antoniego) w Knurowie, od tej pory nazywana jest Matką Pięknej Miłości.

W kościele została umieszczona w kaplicy, której wystrój przypomina typowy śląski dom.  Naszej Matce Przenajświętszej dodano obowiązków – wspomina kustosz, oto górnośląscy emigranci, którzy z różnych powodów opuścili Ojczyznę, wystąpili o nadanie jej tytułu Orędowniczki Górnośląskich Emigrantów, a jakby tego było, mało nasza Madonna od roku 2015 czczona jest także jako Pocieszycielka Górnoślązaków Wywiezionych do ZSRR w 1945 roku.

Jak widać wierni obarczyli naszą knurowską Madonnę wieloma obowiązkami, sprawia się nasza Matka pięknie – nie zawiodła dotąd nikogo – problem polega jedynie na tym, dodaje pan Bogusław, że aby mogła pomóc, trzeba w nią wierzyć, a z tym bywa dziś różnie.

Korzystając z okazji, chciałbym się zwrócić do młodych, dodaje pan Bogusław. Kiedy już mocniej zapuka wam serce do swej wybranki czy też ukochanego, wspomnijcie naszą świętą od pięknej miłości, bo aby przeżyć to uczucie godnie i pozostać mu wiernym do końca swoich dni, trzeba nam wielkiej wiary nadziei i miłości, sami bez pomocy orędowniczki tej świętej prawdy nie zawsze potrafimy sobie poradzić – mamy liturgiczny rok Miłosierdzia Bożego a już za chwilę Światowe Dni Młodzieży. Odwiedźcie naszą Madonnę, będąc na szlaku pielgrzymkowych wędrówek, a Ona z pewnością nie zawiedzie waszych oczekiwań…

DSC_7142

Więcej o Izbie Tradycji KWK Knurów na www.wirtualnyknurow.pl

Archiwalne programy: www.tvs.pl/tv/program,gwarek,15.html

Źródło: Opracowano na podstawie wywiadu, przeprowadzonego z kustoszem Izby Tradycji Górnictwa KWK Knurów, Bogusławem Szygułą, w dniu 15. grudnia 2015 r.

Aut. Bogusław Szyguła ,,Piękna Madonna z Knurowa”. Publikacja ,,Knurów – Krywałd” – praca zbiorowa.

Wypowiedź kustosza spisał i swymi uwagami doprawił:

Tadeusz Puchałka

              

(Visited 19 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*