Kolej na Pojezierzu Myśliborskim (14)

STACJA RÓŻAŃSKO

W październiku 1945 roku dowództwo radzieckie przekazało PKP linię Myślibórz – Dębno – Kostrzyn.

Do Różańska PKP skierowały kolejarzy, którzy mieli zadanie obsadzenia stacji.

Byli to: Stanisław Dancewicz – zawiadowca stacji (14.09.1945 r.), Władysław Lewandowski – dyżurny ruchu (14.09.1945 r.), Jan Greta – zwrotniczy (21.09.1945 r.), Jan Pniewski (27.09.1945 r.), Michał Kuś – konduktor (16.10.1945 r.), Antoni Dancewicz (11.04.1946 r.). [1] Mikołaj Artymiuk – zawiadowca, Stanisław Jakuszewski, Lucjan Szymański – nastawniczy, Stanisław Kisieliński, dyżurny ruchu Edward Romaniuk, Andrzej Zając, Marek Myszkowski, Janusz Lewandowski, Zbigniew Grochowski, Leon Żak – dyżurny ruchu, Kazimierz Nejman zawiadowca, był zawiadowcą w Myśliborzu.

Ostatni zawiadowca stacji Łukowski?, Stefan Kałuża – dyżurny ruchu i ostatni zawiadowca stacji do chwili zawieszenia linii w 1999 r.

W 1964 r. przez stację Różańsko kursowało pięć par pociągów.

Według rozkładu jazdy PKP ważnego od 27. września 1964 do 29. maja 1965 kursowały przez Różańsko następujące pary pociągów osobowych:

Kierunek: Dębno – Kostrzyn

Nr pociągu 9931 9917 9919 11411 9921
Godz. odjazdu 4:52 8:08 16:39 18:30 22:17

Kierunek: Myślibórz – Pyrzyce – Stargard Szcz.

Nr pociągu 9912 9916 9918 9942 9920
Godz. odjazdu 4:20 6:43 15:13 16:44 20:50

Rozkład jazdy ważny od 2.06.1985 do 31.05.1986 przewidywał następujące kursy pociągów osobowych:

Kierunek: Dębno – Kostrzyn

Nr pociągu 9921 9911 9923 9913 9915 9917
Godz. odjazdu 4:09 8:00 09:28 16:46 17:58 22:49

Kierunek: Myślibórz – Pyrzyce – Stargard Szcz.

Nr pociągu 9912 9914 9920 9916 9918 9920
Godz. odjazdu 4:07 6:33 13:12 15:15 21:20 23:41

Natomiast rozkład jazdy ważny od 25.09.1994 do 27.05.1995 oferował już znacznie skromniejsze kursy pociągów:

Kierunek: Dębno – Kostrzyn

Nr pociągu 9911 9915 9917
Godz. odjazdu 7:09 17:45 22:48

Kierunek: Myślibórz – Pyrzyce – Stargard Szcz.

Nr pociągu 9912 9914 9916
Godz. odjazdu 4:54 13:57 21:24

Według nomenklatury Polskich Linii Kolejowych jest to linia kolejowa 410 Grzmiąca – Połczyn Zdrój – Złocieniec – Mirosławiec – Kalisz Pomorski – Drawno – Choszczno – Pełczyce – Barlinek- Głazów – Myślibórz – Dębno – Kostrzyn. Długość linii 240,452 km.

Ostatecznie ruch pociągów pasażerskich na trasie Myślibórz – Dębno – Kostrzyn został zawieszony 1.10.1999 r. W 2000 r. zamknięto ruch towarowy. 6.06.2002 r. zapadła decyzja o likwidacji linii, 3.05.2010 r. linia była nieprzejezdna, maj – czerwiec 2010 r. linia została rozebrana na odcinku Myślibórz – Barnówko.

EKSPEDYT KOLEJOWY BARNÓWKO

Kolejowy Ekspedyt Ropy Naftowej, Gazu Płynnego i Siarki Barnówko – największy i najnowocześniejszy w Polsce. Przeznaczony jest do przeładunku ropy naftowej rurociągiem podziemnym, z terenu kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Dębno do cystern kolejowych. Ponadto przeładowywana jest siarka płynna, pochodząca z procesu odsiarczania gazu ziemnego.

Rozbudowa Ekspedytu Naftowego Barnówko. [2] Termin realizacji: wrzesień 2010 r. – sierpień 2012 r.
Wartość kontraktu: 17.616.050,57 zł.

Inwestor: PGNiG – Oddział Zielona Góra
Generalny wykonawca: Poszukiwania Naftowe Diament, Oddział Diament
Zakres prac:

tor pod stanowisko nalewaka dla cystern kolejowych, zbiorniki magazynowe ropy naftowej, zbiornik ociekowy z instalacją odbiorczą, stanowisko nalewaków kolejowych, stanowisko załadunku i wyładunku autocystern, przebudowa istniejącego budynku adm.-socjalnego, przebudowa budynku dyspozytorni, nowy budynek administracyjno-socjalny, budynek techniczny, instalacja p.poż., zbiornik zapasu wody p.poż., obiekty kontenerowe: wagowego, sanitarny, magazynowy, drogi i place, waga samochodowa, układ piezometrów w rejonie projektowanych stanowisk magazynowania i przeładunku ropy, modernizacja pieca do utylizacji oparów, sieci kanalizacyjne i wodociągowe, sieci grzewcze, instalacje elektryczne zewnętrzne i oświetlenie, instalacje teletechniczne i sieci monitoringu, ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi, rozbiórki obiektów, wyposażenie obiektów, zjazdy do ekspedytu z drogi krajowej nr 23, przebudowa istniejącego zjazdu w km 18+509,24, zjazd w km 18+777,59 z dodatkowym pasem ruchu do skrętu w prawo, przystosowanie instalacji KRNiGZ Dębno do dystrybucji gazu opałowego z adaptacją istniejącego rurociągu. (Cdn.)

Marek Karolczak

Przypisy:

[1]    Na podstawie protokołów przekazania repatriantowi – przesiedleńcowi gospodarstwa w posiadanie przez Państwowy Urząd Repatriacyjny.  APS

[2] http://www.diament-budownictwo.pl/USLUGI-BUDOWLANE-ODDZIAL-DIAMENT/BUDOWNICTWO/Przykladowe-realizacje/Rok-2012/Rozbudowa-Ekspedytu-Naftowego-Barnowko

(Visited 51 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*