Logika kolejnych fal pandemii… (8)

Klub barterowy jest możliwy do wykonania tylko wtedy, gdy po upadku oficjalnego obiegu wymienialnej waluty (zatracenia jej realnej wartości) państwa w swych realnych granicach dokonają na sobie wiwisekcji – czyli rozczłonkowania. Niestety przeżyje tylko ten, kto będzie trzymał się wartości, cnoty i uczciwości w działaniu na rzecz wspólnoty. Wymiana oddolna nie przyjmuje spekulacji i lichwy, nadmiernego zadłużania i podejmowania decyzji, będących katastrofą fiskalną! Bank WIR to klub barterowy, którego uczestnikami są średnie i małe przedsiębiorstwa, świadczące sobie nawzajem usługi i sprzedające towary bez użycia gotówki na określonym obszarze geograficznym, z możliwością rozszerzania oddolnej uczciwości. Rozliczeniami transakcji zajmuje się centralna komórka, prowadząca konta barterowe uczestników, pobierająca niewielką prowizję za świadczone przez siebie usługi. Bank WIR spełnia funkcję informacyjną, wydając publikacje o podaży towarów i usługach dostępnych dla uczestników, rozlicza transakcje, prowadzi konta zrzeszonych firm oraz udziela nieoprocentowanych (lub bardzo nisko oprocentowanych) kredytów w swojej wewnętrznej walucie, czyli WIR. WIR nigdy nie może być wymieniany – można go jedynie wykorzystać do zakupu dóbr, oferowanych przez inne, zrzeszone firmy.

Czas katastrofy i kryzysu zepchnie słabych w otchłań, a zamknięte, silnie zideologizowane jednostki pchnie ku pomocy wzajemnej i mocne zintegrowanie na szczeblu lokalnym. Prywatny pieniądz jest jednym ze sposobów pozytywnej separacji regionu i uniezależnienia go od negatywnych wpływów globalizacji. Walutom lokalnym sprzyja upadek wielkich systemów monetarnych. W 2004 r. Alan Greenspan, ówczesny szef FED przewidywał, że nadchodzące stulecie będzie okresem rozkwitu idei alternatywnych, regionalnych pieniędzy. I tak chyba się dzieje, ponieważ obecnie notuje się już około 5 tysięcy takich inicjatyw i ciągle powstają nowe. Największą popularnością idea ta cieszy się w Kanadzie i USA, gdzie niemal w każdej prowincji czy stanie funkcjonuje od kilku do kilkunastu walut lokalnych. W Europie inne waluty lokalne funkcjonują ponadto w Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii i Holandii. Przykładami lokalnych walut są: belgijski RES, Bristol Pound, Chiemgauer w niemieckiej Bawarii czy francuski Sol-violette z Tuluzy. W Kanadzie i USA najbardziej znane lokalne waluty to Calgary Dollars, BerkShares, Ithaca Hours czy Bay Bucks. Pozytywnie do tego rodzaju pieniądza podchodzi rząd Brazylii.

Zielony został uruchomiony w trzech polskich województwach: świętokrzyskim, małopolskim i mazowieckim. Idea projektu jest prosta: przedsiębiorca godzi się akceptować walutę lokalną w transakcjach z innymi przedsiębiorcami, nie rezygnując jednocześnie z waluty państwowej. Im więcej przedsiębiorców uczestniczy w systemie waluty lokalnej, tym większe korzyści stają się ich udziałem. Istotą projektu waluty lokalnej jest, by była ona narzędziem, służącym do zwiększenia sprzedaży produktów oraz usług polskich przedsiębiorców i zbudowania lojalnej grupy klientów i partnerów biznesowych. Zielonym obraca już 350 polskich przedsiębiorców, należących do systemu i ponad 1200 klientów. Dziś własną walutę dla turystów posiada Łowicz i Sochaczew. Walutą płacą w kawiarniach, kinach, teatrach i komunikacji miejskiej. W Otwocku występują dolary otwockie. Kielce w 2014 r. wyemitowały walutę pod nazwą DOBRY. DOBRY stanowi równowartość 1 złotego i funkcjonuje jako uzupełnienie oficjalnego systemu płatniczego, w założeniach ma zintensyfikować współpracę przedsiębiorców. Klienci punktów handlowych i usługowych, biorących udział w systemie, otrzymują punkty lojalnościowe. W Kielcach wprowadzono także inną walutę, pod nazwą PIAST, przeznaczoną dla przedsiębiorców, osób nie prowadzących działalności gospodarczej oraz organizacji społecznych. Informacja o klientach, uczestnikach systemu udostępniana jest za opłatą lokalnym przedsiębiorcom. (Cdn.)

 

Roman Boryczko,

kwiecień 2021

(Visited 35 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*