Magia matrixa

Ideologia Złotego Cielca w konkretnym wydaniu – czy to liberalnym, czy marksistowskim, heglowskim, kantowskim, czy w jakimkolwiek innym – nie pozwala spojrzeć na rzeczywistość jak poprzez siatkę pojęć ideologicznego matrixa. Niestety, obserwowane symptomy, zjawiska i procesy, chociaż wskazują jednoznacznie, iż cywilizacja północnoatlantycka wraz z brytyjską i iberoamerykańską znalazły się w totalnym kryzysie, który się wciąż potęguje i obejmuje wszystkie aspekty życia. Więcej, obecna sytuacja jest bez precedensu, gdyż pojawiła się niezwykle groźna sytuacja ich zagłady.

Ideologia tworzy systemy polityczne wyrażone w prawie, będące odzwierciedleniem żywotnych interesów wąskich grup mafijnych, które na naszych oczach prowadzą bezpardonową walkę na śmierć i życie, aby przynajmniej utrzymać swój dotychczasowy stan posiadania, dający przywileje, ustawiające ich ponad prawem. Ponieważ tendencja im nie sprzyja, sytuacja jest jeszcze gorsza niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Masy wyborcze, dla których urządzane są w ramach satrapii demokratycznej igrzyska wyborcze, mają za zadanie tępo im towarzyszyć i nadstawić swój kark do odstrzału za ich interesy, które rzekomo są interesami państwowymi, narodowymi. Pisał o tym w swoim wierszu Julian Tuwim, więc w niczym nie jest to stwierdzenie odkrywcze, tylko przypomniane w tym przełomowym okresie. Stanowią oni wrzód ropiejący w każdej  satrapii demokratycznej, będąc przyczyną społecznej gangreny. Sprawując niepodzielną władzę nad mediami, czyli opinią społeczną, potrafią mącić umysły mas, co jasno pokazuje mistyfikacja operacji wojennej Covid-19.

Wojna propagandowa stanowi preludium, etap przygotowawczy dla mas do działań wojennych. Operacja Covid-19 została opracowana naukowo, zgodnie ze sztuką socjotechniczną. Wpisuje się ona w monstrualnie rozbudowaną sferę techniki i technologii ze skromniutko się prezentującą sferą spraw życiowych. Zamknięcie firm, placówek, instytucji tylko ilustruje, jak działa scjentystyczny totalitaryzm, oparty na naukowych podstawach socjotechnicznych, stosowanych nie tylko w public relations. Reżimowe rozwiązania w społecznej przestrzeni odbiją się potężnym skutkiem w bliskiej przyszłości.

Operację Covid–19 można nazwać zadęciem, czyli pretensjonalnym podnoszeniem rangi czegoś, w tym wypadku choroby, jaką ona nie jest. Zadęcie jest formą mistyfikacji, tworzeniem politycznej fikcji, celem przeprowadzenia tajnej operacji.

Zauważmy, jak totalitarna propaganda operacji wojennej Covid–19 modeluje świat, co jest skutkiem podporządkowania mas ideologii, wyrażającej interesy kosmopolitycznej grupy finansistów, sprawujących władzę nad środkami produkcji, mediami, handlem, nauką i sztuką. Albowiem wszystkie wymienione dziedziny podlegają komercji, dyktatowi pieniądza.

Wiadomo z badań, przeprowadzonych dla wojska już ponad pół wieku temu w USA, że elementem postawy ludzkiej jest komponent emocjonalny, czyli reakcje emocjonalne danej osoby wobec przedmiotu postawy, w naszym wypadku wobec operacji wojennej Covid-19, komponent propagandowy, kształtujący perspektywę poznawczą, czyli myśli i przekonania oraz komponent behawioralny, czyli działania i zachowania.

Wiadomo z przeprowadzonych badań w licznych laboratoriach, że każda forma propagandy, oparta na strachu, zawsze działa skutecznie. Potwierdzają to wszystkie badania, przeprowadzone w wielu krajach świata. Co do tego wszyscy badacze są jednomyślnie zgodni, natomiast istnieją pomiędzy nimi różnice w kwestii wyjaśnienia strachu, jako źródła zmiany postaw mas. Jest to propaganda transformacyjna, bazująca głównie na poprawnym odzwierciedleniu emocji, które ważniejsze są od jakiejkolwiek wiarygodności. Propaganda transformacyjna opiera się na emocjach, które są ściśle związane z motywacją odbiorcy. Propaganda transformacyjna dociera do najgłębszych ukrytych motywów ludzkich wyborów. Z tego punktu widzenia analizowano najprzeróżniejsze symbole i kryjące się za nimi ludzkie pragnienia. Odwoływano się do skrytych popędów i emocji. Pociągnęło to za sobą przekonanie badaczy, że istnieją w człowieku ukryte siły, nad którymi człowiek nie sprawuje żadnej kontroli. Pod wpływem mitologii Freuda zastosowano łechtanie natury ludzkiej, aby wypuścić z mas dzikie, nieokiełznane pragnienia. (Cdn.)

 

Andrzej Filus

(Visited 38 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*