O węglu i jego przyjaznym towarzyszu – sorbencie ER 1 – raz jeszcze

Śledząc doniesienia mediów, odnosimy wrażenie, że ci spośród  nas, którzy twierdzą, iż era węgla właśnie minęła – chyba mają rację. Jest jednak grupa technologów, a ludzi tych być może należałoby nazwać desperatami, którzy z uporem maniaka wręcz, starają się udowodnić, że da się – mimo wszystko – z węglem „żyć w zgodzie”. Nie chodzi tu akurat o udowodnienie wszystkich bogactw, jakie możemy uzyskać z tejże kopaliny, bo o tym wiedzą wszystkie dzieciaki na poziomie przedszkola. Tym razem grupie technologów chodziło o udowodnienie, że spalany węgiel wcale nie musi kopcić, smrodzić i zatruwać…

Zespół autorski WNM przedstawił Projekt Koncepcyjny dla GPW SA w Katowicach, który został zaakceptowany przez zarząd tej firmy. Do koordynowania dalszych prac w tym zakresie, zarząd zobowiązał pana wiceprezesa do spraw produkcji – Mirosława Szemla. Natomiast w celu uwiarygodnienia założeń koncepcyjnych, przeprowadzono prezentację  w Stacji Uzdatniania Wody w Strumieniu (woj. śląskie), gdzie eksploatowany jest kocioł KR 60.

12.12.2017. ROZPOCZĘCIE PREZENTACJI – Z PRAWEJ STRONY WIDOCZNY RUSZT RUCHOMY, NA KTÓRY Z LEJA ZASYPOWEGO DOZOWANY JEST MIAŁ ENERGETYCZNY. Z LEWEJ WIDOCZNE OKIENKO WZIERNIKOWE

NA ZDJĘCIU WIDZIMY ZAWARTOŚĆ MIAŁU, POKRYTĄ SORBENTEM

W prezentacji brali udział kierownik wyżej wymienionego zakładu – Jarosław Gabryś oraz pracownik – Andrzej Burkot.  Badanie, jakiego byliśmy świadkami, polegało na obserwacji oddziaływania sorbentu (około 2% do masy spalanego węgla), na paliwo stałe w wyżej wymienionym kotle. Po około 30 minutach od rozpoczęcia prezentacji zauważono, że płomień nieco się podniósł i nastąpiło niewielkie wahanie temperatury.

Już po upływie kolejnych pięciu minut zauważono wyraźne iskrzenie w palenisku, czego nie zaobserwowano przed rozpoczęciem badania, w tym samym czasie nastąpił wolny wzrost temperatury w kotle.

WIDOK OBMURZA PALENISKA KOTŁA PRZEZ OKIENKO WZIERNIKOWE

Po upływie 40 minut temperatura dalej rosła, uzyskując 79,5 stopnia Celsjusza. W tym czasie w palenisku dało się zauważyć niebieskawy płomień. Błękitna barwa płomienia wskazywała na oddziaływanie sorbentu – tłumaczył Janusz Bauerek.

Po około 2 godzinach zauważono w popiele dopalanie cząstek węgla, inną spiekalność próbek oraz stopniowe odpadanie płatów nagaru na wewnętrznej części walczaka.

ZDJĘCIE PRZEDSTAWIA ZBLIŻENIE KOMORY SPALANIA KOTŁA. ISKRZENIE WIDOCZNE NA ZDJĘCIU JEST WYNIKIEM DOPALANIA PODZIARNA WĘGLA I LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH – LZO, KTÓRE PRZED ZASTOSOWANIEM SORBENTU WRAZ Z MINERAŁAMI BYŁY EMITOWANE NA ZEWNĄTRZ

W opinii kierownika zakładu, aby skutecznie zbadać wpływ działania sorbentu na proces spalania, należałoby przeprowadzić badanie w dłuższym okresie czasu, co pozwoliłoby na bardziej wnikliwe zobrazowanie tego procesu. Wyższą skuteczność można by było dodatkowo uzyskać przy zastosowaniu technicznych urządzeń dozowania sorbentu.

ZDJĘCIE PRZEDSTAWIA OBMURZE KOTŁA PALENISKA, GDZIE NASTĘPUJE WYRAŹNE ODDZIAŁYWANIE SORBENTU NA ZGARY

NA ZDJĘCIU WIDOCZNY SPIEK POPIOŁU Z NIEDOPALONYM WĘGLEM (WIDOK PRZED ROZPOCZĘCIEM BADANIA). DZIAŁANIE SORBENTU MA SPOWODOWAĆ CAŁKOWITE DOPALENIE WIDOCZNYCH POZOSTAŁOŚCI

Jak informuje Janusz Bauerek, moderator Zespołu Autorskiego WNM, badania są w toku i na tej prezentacji z pewnością się nie skończy. Zarówno Bauerek jak Pytlasiński zgadzają się z opinią kierownictwa zakładu co do konieczności przeprowadzania dalszych badań, które dodatkowo należy uzupełnić o wyniki analizatorów spalin, gdyż obecna prezentacja była tylko wizualizacją skuteczności procesów spalania. Nie było pomiarów redukcji pyłów, tlenków siarki (SOx), tlenków azotu (NOx) ni metali ciężkich – w tym rtęci (Hg). Należy przypomnieć, że emisje tych związków chemicznych będą miały od 2020 roku wpływ na dalszą eksploatację danego źródła wytwarzania energii. Do końca 2016 roku mówiła o tym dyrektywa IED, a obecnie nasze krajowe Prawo o Ochronie Środowiska.

NA ZDJĘCIU WIDAĆ TAŚMOCIĄG NAWĘGLANIA (PRZYKŁAD) I POTENCJALNE MIEJSCE MONTAŻU URZĄDZENIA TECHNICZNEGO DOZOWANIA SORBENTU

Prezentacja w dniu 12. grudnia miała wskazać możliwości wykorzystania węgla, zgodnie z ustawą o ochronie środowiska naturalnego. Badania w skali przemysłowej, co podkreślają członkowie WNM obecni podczas prezentacji, są w toku i oczekują kolejnych zaproszeń zakładów, zainteresowanych przeprowadzeniem podobnych prezentacji.

Tadeusz Puchałka

Fot. Autora

(Visited 54 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*