Odezwa rzecznika Emiratu Islamskiego Afganistanu (2)

Niestety kolaborancki rząd był niekompetentny. W wyniku jego działań kolaboranckie siły bezpieczeństwa nie mogły zapewnić bezpieczeństwa mieszkańcom stolicy i musimy wziąć odpowiedzialność na siebie. Powód naszego błyskawicznego działania można określić w dwóch słowach: nadużycia i zamieszki. Pod naszym szyldem agentura kryminalna przystąpiła do działań kryminalnych. Dlatego poleciliśmy naszym siłom zbrojnym natychmiastowe wejście do Kabulu, aby zapewnić bezpieczeństwo jego mieszkańcom. Zostaliśmy zmuszeni do wejścia do Kabulu, aby powstrzymać przestępców. Priorytetem jest zapewnienie mieszkańcom Kabulu bezpieczeństwa. Stąd mieszkańcy muszą być pewni, że nasze siły są do tego zdolne.

Chciałbym zapewnić społeczność międzynarodową, że nikt nie będzie krzywdzony w Afganistanie. Chciałbym zapewnić naszych sąsiadów, kraje naszego regionu, iż nie pozwolimy nikomu na używanie naszego terytorium przeciwko komukolwiek na świecie. Toteż zapewniamy całą społeczność globalną, że wypełnimy to zobowiązanie, iż nikt z naszej ziemi nie będzie krzywdzić w jakikolwiek sposób nikogo na świecie.

Chcielibyśmy również poprosić o akceptację międzynarodową, która uznaje międzynarodowe granice i relacje. Powinniśmy być odpowiednio traktowani. Zgodnie z tym ramami nie chcemy mieć żadnego problemu z społecznością międzynarodową, chcielibyśmy działać na podstawie zasad naszej religii, naszej kultury, za co poświęciliśmy wiele ofiar w czasie wyzwoleńczej wojny. Mamy prawo działać na podstawie naszych religijnych zasad i prawnych regulacji, mamy prawo do suwerennego Afganistanu.

Inne kraje także mają swoje zasady, swoją politykę, swoje punkty widzenia, swoje podejścia do spraw, których używają oraz swoje prawa. Dlatego Afgańczycy mają również prawo do posiadania własnych zasad i przepisów oraz polityki, realizującej nasz interes narodowy, który jest zgodny z naszymi wartościami, więc nikt nie powinien się mieszać się w nasze normy i zasady.

Kwestia kobiet jest bardzo ważna. Emirat islamski jest zaangażowany w prawa kobiet w ramach szariatu. Nasze siostry, nasi mężczyźni mają takie same prawa i będą mogli skorzystać z tych praw. Podejmowane działania w różnych sektorach i różnych obszarach będą oparte o zasady i przepisy prawne w każdej dziedzinie. Będą pracować razem z nami, ramię w ramię. Społeczność międzynarodową, jeśli ma obawy, chcemy zapewnić, że nie będzie żadnej dyskryminacji kobiet, ale oczywiście w ramach szariatu. Nasze kobiety są muzułmankami. Są szczęśliwe, iż mieszkają w na obszarze obowiązującego szariatu.

Gdy tylko zakończy się proces formowania Islamskiego Emiratu Afganistanu, zamierzamy odbudować zniszczoną przez okupantów infrastrukturę gospodarki. W tym celu podejmujemy kroki na rzecz działalności gospodarczej. Będziemy współpracować z innymi krajami. Będziemy zagospodarowywać nasze bogactwa naturalne i nasze zasoby, aby zrekonstruować naszą gospodarkę, ożywić więzy gospodarcze dla naszego dobrobytu.

Dlatego islamski emirat dąży do pokoju, aby jak najszybciej zmienić gospodarczą sytuację, postawić na nogi kraj ekonomicznie. Każdy obywatel afgański chce poprawić standard swojego życia. Całe społeczeństwo Afganistanu jest aktywne w handlu, w ekonomii, a my jesteśmy zobowiązani do zapewnienia im bezpieczeństwa. Naszym zadaniem jest zbudowanie wolnego naszego społeczeństwa, a my mamy mu służyć. Jesteśmy sługami narodu. Korzyści narodu, zarówno na tym świecie, jak i w następnym, są naszym celem.

Po raz kolejny chciałbym zapewnić media, jesteśmy zaangażowani w media w naszych ramach kulturowych. Prywatne media mogą być nadal wolne i niezależne, mogą kontynuować swoje działania – z pewnymi uwagami. Jedną z nich jest, że islam stanowi bardzo ważną wartość w naszym kraju i nic nie powinno być skierowane przeciwko wartościom islamskim.

Jeśli chodzi o działania mediów, należy wziąć pod uwagę wartości islamskie, tak samo przy opracowanie programów. Media powinny być bezstronne. Bezstronność mediów jest bardzo ważna. Mogą krytykować naszą pracę, abyśmy się mogli poprawić. Media powinny również zwracać uwagę na popełniane przez nas błędy, abyśmy mogli lepiej służyć narodowi.

Bardzo ważną jest dla Afgańczyków wartość jedności narodowej, konsensus krajowy. Media nie powinny pracować przeciwko wartościom narodowym, przeciwko jedności narodu. Jeśli chodzi o różnice etniczne, różnice religijne i działania wojenne, nie powinny one być promowane przez media, lecz powinny one pracować w duchu jedności kraju, aby promować pokój społeczny  – spokojny, braterski, wspólny żywot na ziemi afgańskiej. Nie przemoc, a pokój, praca i dobrobyt.

Zabihullah Mudżahid 

Opr. A. Filus

(Visited 15 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*