Oświadczenie: Sprzeciw wobec przyznania medalu UAM Adamowi Michnikowi

adam_michnikheinrich-boll-stiftung_2012Za: http://ako.poznan.pl/7306/#more-7306

wpis: pc – 20. października 2016

Michnik jest manipulatorem. To jest człowiek złej woli, kłamca. Oszust intelektualny.

 Ideologia tych panów, to jest to, żeby w Polsce zapanował „socjalizm z ludzką twarzą”.

 To jest widmo dla mnie zupełnie nie do zniesienia. Jak jest potwór, to powinien mieć

 twarz potwora. Ja nie wytrzymuję takich hybryd, ja uciekam przez okno z krzykiem.

 

Zbigniew Herbert

Przedstawiamy list naszego znakomitego kolegi, prof. Wiesława Antkowiaka, do JM Rektora w sprawie nadania medalu UAM Adamowi Michnikowi.

Poznań, 18. października 2016 r.

Wielce Szanowny Panie Rektorze,

jako członek społeczności akademickiej, emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Chemii UAM, zgłaszam votum separatum od decyzji władz uczelni w sprawie przyznania Medalu Alumno bene merenti Adamowi Michnikowi jako wyrazu uznania „środowiska akademickiego”. Pomijając uzasadnienie Kapituły, niewarte polemiki i wyjaśnień rzeczy powszechnie znanych, pragnę zauważyć, że opinia pięciu członków Kapituły chluby im z pewnością nie przynosi, natomiast publiczne stwierdzenie, że owa opinia  „jest wyrazem uznania środowiska akademickiego” mnie i wielu innych członków tego środowiska obraża.

Kiedy w PRL-owskiej przeszłości podpisywałem protest przeciwko uwięzieniu (z przyczyn politycznych) Adama Michnika (w tym samym czasie także Jacka Kuronia), nie zdawałem sobie sprawy, że stanowił on (i wielu innych) opozycję, skierowaną nie przeciwko totalitarnemu ustrojowi, a przeciw grupie osób trzymających wówczas władzę. Zmiana obsady stanowisk rządowych na zwolenników gen. W. Jaruzelskiego i Cz. Kiszczaka spowodowała widoczną zmianę charakteru stosunków pomiędzy tego rodzaju opozycją a rządzącymi na „przyjacielskie”, ujawniając w ten sposób rzeczywistą wartość takiej opozycji dla spraw niepodległościowych. Niestety brak lustracji w najważniejszych instytucjach państwowych w Polsce, (w tym także na wyższych uczelniach) spowodował, że po transformacji ustrojowej powstały warunki dla wynoszenia na piedestał takich „przyjaciół” i generowanego przez nich środowiska.

Drugim powodem odmiennego mojego zdania w omawianej kwestii jest pogląd, że zgodnie z tradycją, Uniwersytet winien być kuźnią krzewienia wiedzy i jej pomnażania, a sprawy polityczne i ideologiczne winny być obiektem badań i dyskusji, lecz nigdy nie powinny wpływać na decyzje władz uniwersyteckich. Uniwersytet nie powinien angażować się w popieranie którejkolwiek z opcji politycznych, a tym bardziej w tak zdecydowany sposób i w tak kontrowersyjnej sprawie. Nie sprzyja to przekonaniu o misji uniwersytetów, oczekiwanej przez społeczeństwo.

Przykro mi zajmować takie stanowisko w sprawach, związanych z moją umiłowaną uczelnią, której jestem wychowankiem i z którą jestem związany od 65 lat. Intencją mojej wypowiedzi nie jest próba zdyskredytowania kogokolwiek, w tym laureata uniwersyteckiego medalu, a jedynie upomnienie się o honor i dobre imię mojej Almae Matris Posnaniensis, w tym także jej środowiska akademickiego. Przepraszam JM Rektora, że upominając się o te walory ośmielam się podważyć i kwestionować trafność decyzji władz Uniwersytetu.

Z wyrazami szacunku i poważania

Wiesław Z. Antkowiak 

 profesor Wydziału Chemii UAM,

 członek AKO Poznań

 

(Visited 18 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*