Pamięć o katedrze samego szatana – KL Auschwitz zetrzyjmy w proch raz na zawsze! (9)

Holocaust – młodzi nie chcą pamiętać…

Co Polacy wiedzą o Auschwitz i Zagładzie? Według jednej piątej z nas to dobrze, że w wyniku wojny w Polsce jest mniej Żydów! Połowa usprawiedliwia współudział w Zagładzie. Oto wyniki wielkiego badania CBOS dla naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Badania prowadził od września do listopada 2020 roku CBOS na zlecenie naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To bardzo duże badania, finansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki, przeprowadzone na grupie, liczącej 1,5 tys. osób. Auschwitz nie jest wymieniany przez Polaków jako najważniejsze miejsce II wojny światowej. Zapytani o nie Polacy częściej wymieniają tylko początek wojny (dwukrotnie częściej) oraz walkę i opór (o połowę częściej). Tylko nieco częściej niż Auschwitz pojawia się w odpowiedziach Powstanie Warszawskie. Równocześnie jednak Polacy nie wiedzą dokładnie, ilu Żydów zginęło w czasie Zagłady.

Dziś wiemy, że liczba ta jest zawyżana! Tylko co dziesiąty (11 proc.) potrafił podać symboliczną liczbę 6 mln. Aż jedna trzecia w ogóle nie potrafiła powiedzieć, ilu Żydów zostało zamordowanych w czasie wojny. Polacy nie wiedzą też, ilu zginęło polskich Żydów, a zapytani o to, zaniżają ich liczbę. Najwięcej respondentów (43 proc.) podało liczby niższe niż 2 mln. Tylko 10 proc. podało prawidłową liczbę – od 2,7 do 3 mln. „Około 20 proc. Polek i Polaków jest przekonanych, iż w Auschwitz przede wszystkim ginęli Polacy, a nie Żydzi”. Tylko nieco ponad połowa Polaków wymieniła Żydów jako największą grupę ofiar Auschwitz. Przytłaczająca większość Polaków uważa, że ich przodkowie pomagali Żydom w czasie okupacji „tyle, ile mogli” (wybrało taką odpowiedź 82 proc.). Że mogli zrobić więcej – uważa tylko 14 proc. Aż połowa usprawiedliwia polski współudział, tłumacząc go strachem i przymusem! Aż 63 proc. Polaków denerwuje się, kiedy ktoś mówi o zbrodniach, popełnionych przez Polaków na Żydach. Aż co piąty badany (19 proc.) zgodził się z opinią: „Wojna to straszna rzecz, ale to dobrze, że w jej wyniku w Polsce nie ma tylu Żydów, co kiedyś” (nie zgodziło się 71 proc.). Aż co dziesiąty respondent (11 proc.) zgodził się z opinią: „Żydzi mieli tyle kłopotów w czasie wojny, ponieważ Bóg ukarał ich za ukrzyżowanie Chrystusa”. Ponad połowa Polaków (55 proc.) uważa, że „Żydzi posiadają zbyt wiele wpływu na świecie”. Prawie połowa (41 proc.), że „Żydzi nie mogą zmienić swoich złych cech narodowych, bo tacy już są”.

Na zlecenie Holocaust Memorial Day Trust (HMDT), organizacji utworzonej przez rząd Wielkiej Brytanii, która ma na celu propagowanie Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu, przeprowadzono sondaż w roku 2019, z którego wynika, że jeden na 20 dorosłych Brytyjczyków nie wierzy, iż Holocaust naprawdę się wydarzył. Niemal połowa (45 proc.) respondentów nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, ilu Żydów zostało zamordowanych w czasie Zagłady. Jedna piąta (19 proc.) zaniżała tę liczbę do poniżej dwóch milionów. 90 proc. respondentów stwierdziło, że wierzy, iż Holocaust miał miejsce. 7 proc. nie było pewnych, a 3 procent zaprzeczyło, iż Zagłada w ogóle miała miejsce.

Jeszcze bardziej zdumiewające wyniki wykazało badanie wśród mieszkańców stanu Nowy Jork, jedynie 34 proc. z nich przyznało, że wierzy w Holocaust. Amerykańska organizacja pozarządowa Claims Conference podała wyniki przeprowadzonego testu wiedzy o zagładzie Żydów. W ramach badania przepytała ona grupę 1000 Amerykanów w wieku 18-39 lat ze wszystkich 50 stanów. Ich odpowiedzi okazały się zatrważające. 63 proc. respondentów nie umiało odpowiedzieć na zadane w ankiecie pytanie o to, czym był Holocaust. 36 proc. stwierdziło, że liczba ofiar nie przekroczyła dwóch milionów. 48 proc. ankietowanych nie umiała podać nazwy ani jednego ze stworzonych przez Niemców obozów, chociaż na terenie całej Europy było ich ponad 40 tys. 12 proc. pytanych wyznało natomiast, że nigdy nie słyszało o Zagładzie. Pytanie o odpowiedzialność za Holocaust zaskoczyło! 11 proc. ankietowanych stwierdziła, że za Holocaust odpowiedzialni są sami Żydzi.

Łącznie 34 proc. respondentów uważa, że Holocaust w ogóle się wydarzył, ale liczba Żydów, którzy zginęli, była znacznie przesadzona lub uważają, że Holocaust jest mitem i nie wydarzył się lub jest niepewny. Na przykład, chociaż podczas II wojny światowej było ponad 40 000 obozów i gett, to 58 proc. badanych nie potrafiło wymienić nazwy ani jednego z nich. (Cdn.)

Roman Boryczko,

maj 2021 

(Visited 18 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*