Petycja CRIIRAD (francuska Komisja Badań i Informacji Niezależnych, dotyczących Radioaktywności)

Ponad 60 rządowych laboratoriów analitycznych, wyposażonych w bardzo precyzyjne czujniki, znajduje się we wszystkich zakątkach naszej planety i codziennie kontroluje radioaktywność powietrza. Ich misją jest poszukiwanie niewielkich nawet ilości produktów radioaktywnych, które mogłyby dowieść, że gdzieś dokonano kolejnej eksplozji nuklearnej, łamiąc postulaty Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób z Bronią Jądrową.

Rezultaty tych analiz pozwalają też śledzić dzień po dniu, od 12. marca 2011 roku, przemieszczanie się mas powietrza, skażonego odpadami radioaktywnymi z elektrowni nuklearnej w FUKUSHIMA DAIICHI i informowanie społeczeństw o niebezpieczeństwie. Jest to jednak niemożliwe, ponieważ dane są konfiskowane przez rządy.

Wyniki są przekazywane tylko oficjalnym, wybranym organom, zobowiązanym do nie rozpowszechniania danych. Międzynarodowa sieć pomiarów jest finansowana z pieniędzy publicznych i obywatele mają prawo do pełnej informacji. Wszystkie dane, a nie tylko te, które są starannie wybrane przez władze, powinny być opublikowane.

Żądam, aby wyniki analiz radioaktywności powietrza sieci Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób z Bronią Jądrową zostały podane do wiadomości publicznej, W CAŁOŚCI I BEZZWŁOCZNIE.

Opłacane przez obywateli wszystkich państw, dane te powinny być powszechnie dostępne i służyć ich ochronie.

CRIIRAD, France

Link do podpisania petycji po polsku:

http://petitions.criirad.org/?O-calkowita-przejrzystosc

Poza tym warto obejrzeć raport CRIIRAD z lipca br. i materiały filmowe z Fukushimy:

http://www.youtube.com/watch?v=f9e7_PHyYKE

http://www.youtube.com/watch?v=q8HxfJLs8zc&NR=1

(Visited 17 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*