PILCHOWICKI TYJATER W LAUBIE

Feryje majom swoje prawa. Napisz co do szpasu – godo kamrat. Nikedy se myśla, żeś zapomnioł ślonski godki – ciyngiym mie nagabuje. Gupie mi se zrobiyło, no bo jako to pedzieć – tak czy owak mo chop recht, niywiela łostatniymi czasy po ślonsku pisza, toż myśla, że mi Pilchowiczany wyboczom, że tera trocha naszkrobia ło tym, co se u nich we wsi dzieje.

Niy tak downo świyntowali my łotwarcie  gmachu przy Damrota 5. Niy twało dugo, a już malyrze z „Ossian art” pokazowali tam swoje łobrozki, dziecka z „Mozarta”, co to działo w Gierałtowicach i „Chopina” ze Sośnicowic abo ze miasteczka – (te miano starsze miyszkańce lepi znajom), przijechali ze koncertym. Klackali ludzie po stojonczku i modych artystow wypuścić niy chcieli – a na sztuce se Pilchowiczany znajom.

Serce kultury trza pedzieć zaklupało z wielkim hukym do ty miejscowości już na samym poczontku i klupie bez ustanku. Budynek z jedny strony łotoczony je fest piyknym parkym, co to i historio mo bogato i tyż ze sztukom zwionzano, chnet trza pedzieć ta czyńść Pilchowic stanie se takim małym  Montmartre i niy ma w tym żodny wielki przesady, bo jak widać potyncjał drzymie we miyszkańcach ty gminy łogromny pra…

 

Koniec godki!!! Robiymy tyjater

Zebrała se starszyzna pilchowicko w składzie  członkow Stowarzyszynio Pilchowiczanie Pilchowiczanom i  Gminny Komisje Rozwionzywanio Problymow Alkoholwych, działajonce we Pilchowicach i wspólnie doszli do wniosku, że skoro momy gmach, co mo sużyć kulturze, no to trza we wsi zrobić tyjater. A piykno lauba we parku przeca niy bycie czekać aż jom korniki scharmiom, no a park tyż ugorym nio może stoć, yno musi se w nim coś dzioć.

 

Jak pedzieli tak zrobiyli

Pismo do dyrektora Muzycznego Tyjatru „Castello”, co to swoja scyna mo we Moszny napisali. Dugo na łodpowiydź niy czekali. Ja mocie dobry pomyślonek, pedzioł dyrektor, przijadymy i zrobiymy wom we wsi warsztaty teatralne. Powiym, że jak se tak czowiek siednie i pospomino, to nachodzom mie take myśli: Przeca we ty gminie niy ma takigo coby po darymnicy przed telewizorniom siedzioł i na gupoty zaglondoł, tam wszyjscy coś robiom. To je take trza pedzieć Boże miejsce, kaj jeszcze jak piyrwy wszysko mo swoj plac.

Ja – tak to siodmego dnia miesionca lipca 2017 roku do Pilchowic som dyrektor Muzycznego Tyjatru „Castello”, pan Tomasz Białek ze swojom asystyntkom, również dyrektorem, paniom Barbarom Pakura – Brzoska zawitali. Pogoda piykno wtedy boła, klara świycioła choćby gupio, toż pani prezes Anna Surdel dała skozać, że szkoda takowy pogody marnować i piyrsze spotkanie przyszłych aktorów z fachowcami łod scynicznego granio trza zrobić we laubie.

Ciynżko pedzieć skond u tych miyszkańcow bierom se chynci do ty cołki społeczny roboty, ale we parkowy laubie brakło placu, zdowało se, że we gospodarstwach pilchowickich yno sama gowiydź złostała a gospodorze jedni na warsztatach malyrskich tyż na parkowych  błoniach a drudzy pilnie suchali w tym samym czasie wykładu ło aktorski sztuce, co to piyknie losprawioł som dyrektor i jego asystyntka – piykno frela, fest piykno. Niy, cobych tam coś mioł na myśli, ale takowe sprawy trza podkryślić, grzych to niy je yno uznanie dlo talyntu tych artystów no i uznałość do Pana Boga, co takowo istota na świat skludzioł.

Śmiychu boło moc, bo na poczontku kożdy ze prziszłych aktorow został zobowionzany do przeczytanio krotkigo tekstu a rozpoczynało se to łod chichranio. Łokozało se, że wypedzieć w odpowiedni sposób dwa słowa ha, ha – niy je wcale tak leko.

 

Poradzom se miyszkańce we ty wsi bawić na rozmajte sposoby

Somsiadom yno nauki brać i co nieco do siebie przekludzić, trza tyż nadmiynić, że słyszy se takowe głosy, po co we wsi tyjater, jak momy polityka, coś w tym prowdy je, ale ludziom trza dobrego tyjatru i dobrego kabaretu, toż lepi taki zrobić po swojymu we wsi, pod łokym fachmanow łod ty profesje – i bez polityki, a data 7. lipca 2017 roku wert zapamiyntać jako piyrszo proba i rozpoczyńcie działalności tyjatru, co już niydugo bydzie musioł dostać swoje miano. Trza tyż spomnieć, że jak na to wszysko ks. Damrot z wiyrchu zaglondo, to mu płaczki we łoczach stojom i godo som do siebie: Jako piyrwy, za mojego żywota, tak i tera ludek pilchowicki do kultury se garnie.

Wyboczcie szanowne czytelniki, żech tak po mojymu tych pora słow napisoł, som miyndzy nami tacy, co chcieliby niy yno godać tom staropolszczyznom, ale tyż roz za kej poczytać. Toż bydźcie zdrowi, a cobyście urlop dobrze spyńdziyli, bo już niydugo trza do roboty, a wachujcie, coby nom tych kopalniow niy pozawiyrali… Ale coś se jakoby zaczło dobrze dzioć łostatnio, toż możno niy bydzie tak źle i na wander za kraiczkym chleba niy pudymy.

Dobry pogody i wypoczynku życza. Pyrsk.

Tadeusz Puchałka

Foto: Anna Surdel

Słówka śląskie:

Do szpasu, do szportu:  Na wesoło.

Godać: rozprawiać, prawić, rządzić, łosprawiać: wybrane słówka znaczą – mówić, rozmawiać.

Płaczki: łzy

Chichrać: śmiać się

Przekludzić: przeprowadzić

Frela: dziewczyna

Skludzić, kludzić: prowadzić, sprowadzić

Wachować: pilnować

Miano: imię, nazwisko, nazwa. np. Bajtel ja se mianujesz? Jako se mianuje ta fabryka, abo tyn tyjater.

Wander: wędrówka

Kraiczek: kromka, kanapka

Lauba: np. weranda ogrodowa.

(Visited 13 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*