Podkute buty – obdarta i głodna hardo maszeruje Ukraina! (3)

Czas „incydentów” ukraińskich

Pod koniec grudnia 2016 roku w rejonie Lwowa rozpoczęły się zdjęcia do filmu fabularnego, gloryfikującego terrorystyczną działalność OUN w II RP. Kanwą akcji tego filmu w reżyserii Serhyja Łucenki jest nieudany napad bojówkarzy OUN na polską pocztę i urząd skarbowy w Gródku Jagiellońskim 30. listopada 1932 roku. Co ciekawe, postacie zamachowców są oczywiście gloryfikowane, a ciemiężcami jest polska władza.

***

15. października 2017 r. wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej, Iwanna Kłympusz-Cyncadze, dokonała otwarcia kompleksu memorialnego na Przełęczy Tucholskiej (w rejonie wsi Kłymec). Obiekt poświęcono pomordowanym rzekomo przez Polaków bojownikom Karpato-Ukrainy. Pomówienie o zbrodnię wojenną stanowi poważne obciążenie dla relacji Ukrainy z Polską. Przez Przełęcz Tucholską do 1919 r. przebiegała granica Węgier. Pomnik upamiętnia Ukraińców, rozstrzelanych rzekomo przez Polaków i Węgrów w marcu 1939 r. po stłumieniu dążeń państwowych tzw. Karpato-Ukrainy. Obszar ten w roku 1938 zajęły wojska węgierskie, odzyskujące po upadku Czechosłowacji Ruś Podkarpacką. Udokumentowane są egzekucje żołnierzy tzw. Siczy Karpackiej, wziętych do niewoli węgierskiej. Ich liczba jest nieznana.

Jeńców, będących obywatelami RP, przekazywano stronie polskiej. Znajdująca się w pobliżu monumentu tablica informacyjna oskarża marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego o wydanie rozkazu rozstrzelania 600 z nich. Na otwartym cmentarzu znajdują się ciała 22 osób, straconych przez Węgrów. Rozkazu egzekucji, wydanego przez polskie władze państwowe, nie potwierdzają żadne źródła historyczne. Relacje Węgier i Ukrainy są napięte w związku z przyjęciem nowej ustawy o oświacie, zawierającej przepisy dyskryminujące szkolnictwo mniejszościowe.

 

***

25. października 2018 roku – oświadczenie, w którym zażądano usunięcia posągów lwów z Cmentarza Orląt Lwowskich. Rada Obwodowa we Lwowie uznała  je za „symbol polskiej okupacji Lwowa”. Dwa kamienne lwy, stanowiące niegdyś integralną część kolumnady Pomnika Chwały, powróciły na Cmentarz Orląt Lwowskich w grudniu 2015 roku. „W grudniu 2015 roku, bez wiedzy społeczności miasta Lwowa i wbrew uchwałom Lwowskiej Rady Miejskiej, posągi te zostały nielegalnie wwiezione na terytorium Cmentarza Łyczakowskiego (którego częścią jest Cmentarz Orląt) przez osoby prywatne i bez podstawy prawnej”. Rada zwróciła także uwagę, że pierwotnie na tarczach posągów lwów widniały napisy: „Zawsze wierny” oraz „Tobie Polsko”. „Z historycznego i politycznego punktu widzenia, wraz z mieczem Szczerbcem, napisy te tworzą zespół architektoniczny, który sięga daleko poza upamiętnienie poległych, a staje się symbolem wykorzystania historii w bieżących kampaniach politycznych”.

Lwy zostały „aresztowane”, tzn. zasłonięte drewnianymi płytami. Sąd we Lwowie ukarał grzywną obywatela Polski, który zniszczył drewniane płyty, zasłaniające lwy; twierdził, że „chciał je wyzwolić”. Ukarany był mieszkańcem Krakowa i został zatrzymany jako jedyna osoba z dziewięcioosobowej grupy, uczestniczącej w tym zdarzeniu. Przewodniczący Rady Obwodowej Lwowa to Ołeksandr Hanuszczyn – wielokrotnie goszczony w Polsce przez obecny obóz władzy, m.in. jako gość specjalny wspomnianego XI Forum Ukraina-Europa, które odbyło się w dniach 13-14. marca 2018 roku w Rzeszowie pod patronatem marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego, a także jako gość Forum Ekonomicznego w Krynicy i uczestnik Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie.

***

8. listopada 2018 roku przez Radę Najwyższą Ukrainy przeszła uchwała O uczczeniu na poziomie państwowym 75. rocznicy rozpoczęcia deportacji autochtonicznych Ukraińców z Łemkowszczyzny, Nadsania, Chełmszczyzny, Podlasia, Lubaczowszczyzny i Zachodniej Bojkowszczyzny w latach 1944-1951. Nazwano w niej Polaków z Podkarpacia kolonizatorami.

***

11. grudnia 2018 roku lwowska Rada Obwodowa ogłosiła rok 2019 rokiem Stepana Bandery i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w obwodzie lwowskim. Trudno oprzeć się wrażeniu, że była to czysta formalność, ponieważ rok Stepana Bandery w obwodzie lwowskim trwa nieprzerwanie od 1991 roku, a na pozostałej części Ukrainy od 2004 roku (z przerwą w latach 2010-2014). Rada Obwodowa we Lwowie (zdominowana przez banderowską partię Swoboda – do roku 2004 Narodowo-Socjalistyczną Partię Ukrainy – której założycielem był m.in. obecny przewodniczący parlamentu ukraińskiego, Andrij Parubij) nie przejmuje się, że przez świat postrzegana jest jako potomkowie nazistów! Nacjonaliści ukraińscy Polskę i Polaków uważali za swojego głównego wroga. Rosję, czyli ZSRR (w ich frazeologii „moskiewską komunę”) w swoich materiałach propagandowych zawsze wymieniali dopiero na trzecim miejscu – po Polakach i Żydach. Depolonizacja „zachodniej Ukrainy” była głównym celem politycznym nacjonalistów ukraińskich, który został zrealizowany przez banderowców metodami ludobójczymi. Ambasador Izraela w Kijowie, Joel Liona i Światowy Kongres Żydów przekazali stronie ukraińskiej oświadczenie. „Nie mogę zrozumieć, w jaki sposób gloryfikacja tych, którzy brali bezpośredni udział w straszliwych antysemickich zbrodniach, pomaga w walce z antysemityzmem i ksenofobią. Ukraina nie powinna zapominać o zbrodniach na ukraińskich Żydach i nie powinna ich upamiętniać poprzez uszanowanie ich sprawców”.

Wiceprezes Światowego Kongresu Żydów, Robert Singer oświadczył: „To, że taka postać jak Stepan Bandera – nazistowski kolaborant podczas drugiej wojny światowej, który jest głęboko kontrowersyjny w ukraińskim społeczeństwie i poza nim – będzie upamiętniona w taki sposób, jest głęboko niepokojące”. Dalej stwierdził, że „Ukraina ma obowiązek uznawać akty ludobójstwa, a nie gloryfikować tych, którzy dopuścili się ich lub podżegali do nich, bez względu na ich motywację czy uzasadnienie” [5].

Dwa lata wcześniej prezydent Izraela, Re’uwen Riwlin, powiedział w ukraińskim parlamencie, że „około 1,5 mln Żydów zginęło na dzisiejszej Ukrainie podczas drugiej wojny światowej w Babim Jarze i wielu innych miejscach. Byli rozstrzeliwani w lasach w pobliżu wąwozów i rowów, grzebani w masowych grobach. Wielu wspólników zbrodni było ukraińskiego pochodzenia. A wśród nich wyróżniali się bojownicy OUN, którzy znęcali się na Żydami, mordowali ich i często wydawali w ręce Niemców.”

***

18. grudnia 2018 roku ukraiński parlament zatwierdził zorganizowanie państwowych obchodów 110. rocznicy urodzin Stepana Bandery, którego określił jako „czołowego działacza i teoretyka ukraińskiego ruchu narodowowyzwoleńczego”.

***

22. grudnia 2018 roku oficjalna delegacja z ratusza Lwowa złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach morderców Tadeusza Hołówki (polski ideolog prometeizmu i wspierania Ukrainy). Bojówkarze OUN – Wasyl Biłas i Dmytro Danyłyszyn – są bohaterami!

***

1. stycznia 2019 roku, rozpoczął na Ukrainie – nie tylko w obwodzie lwowskim – rok Stepana Bandery i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.110. rocznica urodzin Stepana Bandery, która przypada właśnie w tym roku, obchodzona była na Ukrainie oficjalnie. Taką decyzję podjął ukraiński parlament. Kilka tysięcy ludzi wzięło udział w Kijowie w marszach w 110. rocznicę urodzin Stepana Bandery. Uczestnicy marszu, zorganizowanego przez partię Korpus Narodowy, szli przez centrum miasta w czerwonych czapeczkach świętych Mikołajów. Nacjonalistyczna partia Swoboda kroczyła przez Kijów z pochodniami, czerwono-czarnymi flagami i portretami Bandery. „Być oddanym sprawie narodowej to być razem, by chronić nawet najmniejszego Ukraińca. W każdym mieście, w każdej wiosce. Jesteśmy silnym narodem, który rodzi bohaterów. Bandera urodził się tu, w Galicji. Był wielkim patriotą, który kochał Ukrainę, on martwił się o Ukrainę” – to mer Lwowa, Andrij Sadowy, wielki przyjaciel polskiej „klasy politycznej”, który zdaniem wielu polskich mediów nie jest oczywiście żadnym banderowcem, ale przywódcą chrześcijańsko-demokratycznej, liberalnej i proeuropejskiej partii Samopomoc. Własny marsz przeprowadził powiązany z pułkiem „Azow” Korpus Narodowy wraz z bojówkami ruchu azowskiego, tzw. Narodowymi Drużynami. Podobne marsze odbyły się w Dniprze (dawniej Dniepropietrowsk), Lwowie, Równem, Słowiańsku, Sumach, Żytomierzu. (Cdn.)

Roman Boryczko,

marzec 2021

(Visited 25 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*