Poglądy społeczeństwa rosyjskiego nt. Rosji

Badania, przeprowadzone przez Levada Analytical Center (Levada-Center) – pozarządową rosyjską organizację badawczą, która prowadzi systematyczne monitorowanie rosyjskiej opinii publicznej, a także przeprowadza projekty badawcze na zamówienie dla firm, obcych agencji i ich instytutów w postaci thnik tanków, czyli politycznych instytucji, uniwersytetów, organizacji międzynarodowych, oznaczoną oficjalnie przez władze Rosji jako instytucja szpiegowska – zaskoczyły wielu, chociaż odzwierciedlają one rozsądny stosunek Rosjan do swego kraju.

Tylko 16% ankietowanych uważa system satrapii północnoatlantyckiej za pożądany model polityczny dla Rosji. Natomiast 18% uważa obecnie istniejący system polityczny za optymalny dla Rosji. Mamy zatem dwie skrajne grupy w granicach patologii. Biorąc pod uwagę masowe poparcie Rosjan dla prezydentury Władimira Władimirowicza Putina, Rosjanie postrzegają władzę w carskiej optyce. To się nie zmieniło, albowiem badania pokazały, że połowa Rosjan preferuje system sowiecki, który istniał do upadku ZSRR. System polityczny sowieckiej bolszewii, jak sami Rosjanie piszą – nadzorowany przez mroczne imperium – ulegał systematycznemu naporowi kultury rosyjskiej, która okazała się silniejsza od międzynarodówki bolszewickiej mrocznego imperium, sprawującemu władzę nad satrapiami północnoatlantyckimi.

Tylko 24% ankietowanych Rosjan stwierdziło, że ich ideałem jest gospodarka, zwana ideologicznie rynkową, opartą na wykolejonym rynku monopolistycznym. Natomiast aż 62% badanych Rosjan wyraziło zdanie, że są za własnością państwową i państwowym planowaniem oraz redystrybucją. Nastąpiła zasadnicza zmiana zapatrywań, albowiem ćwierć wieku temu, w badaniach przeprowadzonych w 1996 roku, prawie połowa badanych Rosjan (48% respondentów) faworyzowała własność prywatną i ideologiczne stosunki rynkowe, a tylko 29% respondentów opowiedziało się za gospodarką planową i państwową redystrybucją dóbr. Ideologia liberalizmu pseudowolnego rynku nie jest tak popularna, jak była kiedyś. Nastąpił zatem radykalny spadek jej zwolenników.

Rosjanie w ramach swego systemu preferują wysoki standard życia jako naczelną zasadę polityczną, sprawdzającą wydolność systemu (66%) respondentów). Atoli należy zaznaczyć, że aż 32% badanych wyrażają zasadę imperialną, a więc potęgi i wynikającego z tego szacunku dla Rosji (32% respondentów). Spójrzmy, iż zasady te nie są ze sobą sprzeczne, co dobitnie pokazują modele amerykańskiej bolszewii oraz Chin. A zatem mamy dwie podstawowe zasady – fundamenty, na musi być zbudowana nowa Rosja.

Czy to się uda?

Modelem dla pewnych rozwiązań w Rosji może stanowić Norwegia, która należy do najbogatszych krajów Europy, dlatego nie należy do klubu biedaków z Unii Europejskiej, stanowiących rynek zbytu dla produktów niemieckich. Norwegia ma swoje własne rozwiązania, jakie zostały wprowadzone w życie po drugiej wojnie globalnej.

Właśnie ten okres oraz okres wprowadzania socjalnej gospodarki rynkowej w zachodniej strefie okupacyjnej zaraz po kapitulacji Wehrmachtu może być inspiracją twórczą – nie tylko dla Chin, ale i dla Rosji, czego Rosjanom należy tylko życzyć.

 Andrzej Filus

(Visited 20 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*