Północnoatlantycka destrukcja

Jeżeli ośrodki władzy chcą rządzić skutecznie w modelu satrapii demokratycznej, muszą się liczyć z zaspakajaniem tak zwanych potrzeb społecznych, a więc używać bodźców, dostosowanych do hierarchii wartości, obowiązującej w danym społeczeństwie, która tworzy układ motywacji.

I na odwrót, układ motywacji tworzy parametry kierowania społeczeństwem w satrapii demokratycznej. Jeżeli układ władzy nie nakłada się na parametry kierowania, wtedy musi dojść do rozpadu, tak jak to ma miejsce w USA. Wojna secesyjna tylko propagandowo odnosiła się do niewolnictwa. Istotą okrutnej wojny secesyjnej, prowadzonej przez fanatyków, która jako pierwsza wprowadziła w życie wojnę totalną i obozy koncentracyjne, był model USA jako państwa, a więc: czy reżim totalitarny proponowany przez Unię, czy model wolnościowy – proponowany przez Konfederację. Wygrał model totalitarny, dlatego powstanie Bolszewii Amerykańskiej było tylko kwestią czasu. Unia formalnie uwalniała czarnych niewolników, traktując ich jednak gorzej niż na Południu. Fakt niewolnictwa sam w sobie jest naganny, absolutnie nie do przyjęcia, niezależnie od traktowania.

Powyżej zaprezentowany schemat jest bardziej złożony, albowiem w satrapii demokratycznej działają legalnie mafie polityczne, jakimi są organizacje partyjne, które są nadzorcami społeczeństwa, zajmujące się jego rozbijaniem i niszczeniem. Posiadają one struktury jawne i ukryte, które kontrolują partyjną strukturę. Niezależnie od nich działają firmy medialne, tworzące produkty medialne, które urabiają umysły niewolników. Produkty medialne tworzą w satrapiach demokratycznych kulturę, kształtuje opinię społeczną poprzez rozrywkę i propagandę. Produkty medialne kształtują rzeczywistość, służą do nadzorowania polityków, aby wykonywali polecenia ukrytych struktur rzeczywistej władzy, która jest niewidoczna. Trampek jest tylko klownem na scenie i tak jest odbierany. W swojej głupocie i fanatycznym zacietrzewieniu, a z drugiej strony wpatrzeniu w siebie i najwyższym mniemaniu o sobie, stanowi Trampek dla ukrytych struktur rzeczywistej władzy faktyczne zagrożenie, albowiem jest destruktorem, który tylko niszczy, albowiem jako dyletant tylko to potrafi robić – i to dobrze, jeśli nie wspaniale. Jednym słowem odsłania totalitarną zgniliznę. Nie tylko on jest takim destruktorem, albowiem Narendra Modi ma podobne walory. Sen o światowej potędze, którym mamił hinduskie masy, spełzł na dnie. Koronawirus usunął na chwilę wielkie problemy społeczne tego kraju, ale nie na  długo. W USA są 42 miliony bezrobotnych, ale cóż to w porównaniu do Indii – do setek milionów. Właśnie wystraszony sytuacją Modi napisał list do Hindusów: jak wspaniałe są jego rządy, jak za jego władzy zanika bieda w Indiach, bieda, która w rzeczywistości aż piszczy. Indie są takie, jakimi były – olbrzymie bogactwo w oceanie nędzy. Rozbudzać głodnemu apetyt, to szczyt perfidii i tortury.

W USA problem o tyle jest złożony,iż jest to państwo subkultur, a więc współczesnych plemion. W Indiach są naturalne plemiona obok narodów i ludów. Plemiona na podłożu subkultur jak w USA, skupiają się wokół fetyszy. Zjawisko jest typowe dla sekciarskich krajów protestanckich, a w szczególności dla USA, zlepku sekciarzy i różnych narodowości. W Indiach ten problem rozkłada się historycznie, albowiem od wieków panuje tam nie tylko zróżnicowanie etniczne, ale także system kastowy. Mamy zatem zróżnicowanie poziome i pionowe.

Biorąc pod uwagę wzmożoną w USA walkę ideologiczną na wielu polach, problem jeszcze bardziej się komplikuje, a więc zaostrza. Masa niewolnicza jest skrajnie podzielona i rozbita z jednej strony, natomiast centralne ośrodki federalne są coraz bardziej centralizowane, aby lepiej kontrolować i nadzorować niewolników. Niektóre z federalnych agend działają nielegalnie, czyli wbrew Konstytucji jak IRS (Federalny Urząd Podatkowy), który w sposób szczególnie brutalny okrada niewolników, a niepokornych w najlepszym razie zamyka do więzień, zorganizowanych na wzór obozów koncentracyjnych.

System polityczny USA jest niereformowalny. Jedynie propaganda tworzy mity, używając odpowiednich bodźców społecznych, dostosowanych do układu motywacji dominujących w historii USA.

Przez system polityczny należy rozumieć stosunkowo ściśle wyznaczony przez prawo system rządzenia społecznością niewolników. Systemy polityczne możemy podzielić z punktu widzenia głównej metody rządzenia społeczeństwem. Metoda rządzenia danym państwem, która dominuje w systemie politycznym tegoż społeczeństwa, jest wyznaczana niejako automatycznie przez rodzaj motywacji, jaka w nim dominuje. Motywacja bowiem wyznacza rodzaj bodźców, który musi być stosowany w rządzeniu.

Motywacja wypływa z układu norm społecznych, określających zachowania ludzi w danym społeczeństwie we wszystkich dziedzinach jego życia zbiorowego. Układ norm kształtuje właściwą sobie kulturę. W USA dominują normy witalne i ekonomiczne, czyli materialne, kształtujące kulturę konsumpcyjną. Najważniejszym celem istnienia tegoż społeczeństwa jest robienie pieniędzy, zdobywanie środków do luksusowego życia oraz zdrowie. Trampek w swoich wypowiedziach chwalił się, że żyje w jak komiksie, na wzór komiksowego bohatera. Faktycznie, posiada najgorsze cechy kaczora Donalda.

Panujący w USA indyferentyzm robi wrażenie wolności, pewnej tolerancji, oczywiście tylko w nieistotnych dla władzy dziedzinach życia. W istotnych dominują: pała i kula. Wystarczy spojrzeć na działalność IRS. Owa instytucja żąda tylko płacenia danin przez niewolników, czyli podatków. W razie nieposłuszeństwa ruszają do akcji ekspedycje karne, złożone nie tylko z brutalnej IRS i policji.

Sfery gospodarcze pełnią funkcję organizatora społecznego. Wszelkie dziedziny życia w USA są podporządkowane spetryfikowanym układom gospodarczym. Spetryfikowane kasty społeczne w USA różnią się między sobą stanem posiadania, a co za tym idzie – wpływami. Chodzi o rzeczywisty wpływ na rządzenie społeczeństwem.

Zasadniczym celem takiego społeczeństwa jest rozwój ekonomiczny. Jednakże USA stały się – jak prawdziwą bolszewię przystało – krajem cywilizacji turańskiej, krajem agresywnym, wojującym z całym światem, nadzorującym i eksploatującym cały świat. Prawdziwy nazistowski system. Turańszczyzna powoduje na dłuższą metę totalny upadek. Stosunki wojenne przenoszone na grunt rodzimy, o czym piszą mieszkańcy USA, mocno zdziwieni takim zjawiskiem, które w tej formie cywilizacyjnej czymś normalnym. Zabicie George’a Floyda jest tego tylko drobnym przejawem.

Kryteriami kardynalnymi oceny wszelkich działań społecznych w takim systemie jak w USA, stanowią kryteria ekonomiczne. Wszystkie istotne z punktu widzenie ekonomicznego obowiązki są bezwzględnie egzekwowane, co nad wyraz idealnie pokazuje IRS. Natomiast w innych sprawach może panować indyferentyzm, który oficjalnie jest zwany liberalizmem.

Głównym motorem rozwoju USA jest międzynarodowy bandytyzm. Grabież, zabór dóbr, wyzysk – stanowią czysty zysk, będący celem uprawiania międzynarodowego bandytyzmu. Na bandytyzmie powstał i wyrósł ten kraj. Dlatego to, co tam się dzieje, nie jest niczym zaskakującym. Co powstanie na gruzach USA, oto jest pytanie?

Andrzej Filus

 

Na zdjęciach: Buffalo, ten ponad 80-letni przechodzień został skatowany przez policjantów. On jest w szpitalu a policjanci w areszcie…

(Visited 43 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*