Z potrzeby serca i trudnych czasów – stanąć ponad podziałami. IX sesja Sejmu Śląskiego Królestwa Polskiego (3)

Dramatyczna sytuacja dzieci – już nie tylko polskich – staje się problemem na skalę europejską. Nie ma dnia, by media nie informowały nas o kolejnym dramacie, czas chyba najwyższy, by zacząć coś robić, by zabezpieczyć najmłodszych. Co do tego nikt z zebranych nie miał żadnych wątpliwości….

Po zakończeniu można było zakupić tomik wierszy znanego poety-patrioty, K. J. Węgrzyna, który prezentowała pani Stanisława Tomczyk, zaś w rozmowach kuluarowych Marszałek zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań, także tych nie związanych z tematem obrad:

Czy uważa Pan, że noszenie przez młodych ludzi koszulek czy też symboli patriotycznych jest czymś nie na miejscu..?

To bardzo pozytywny przejaw, szczególnie ważny w środowiskach młodych ludzi. Już  wielu było pewnych tego, że młodzi będą nosić tylko tęczowe barwy a tymczasem młodzież na Śląsku z dumą  nosi symbole patriotyczne. To napawa optymizmem, obyśmy tylko nie przesadzili z tym eksponowaniem patriotyzmu (symbole narodowe powinny być moim zdaniem eksponowane z należytym szacunkiem). Noszenie czegoś, co ma podkreślać naszą przynależność do pewnej nacji, narodu, moim zdaniem jest bardzo pozytywnym sygnałem, zaś wszelkiego rodzaju siłowe demonstrowanie naszej przynależności jest przejawem negatywnym i niebezpiecznym. Godne potępienia jest na przykład wykorzystywanie symboli nie do tych celów, do jakich zostały one przeznaczone, z czym niestety spotykamy się coraz częściej (niezrozumiałe wieszanie symboli płci na znaku Polski Walczącej, który to symbol jest – jak się zdaje – znakiem własnym organizacji patriotycznej o tej nazwie. W naszym rozumieniu jest to nic innego jak kolejna prowokacja – należy reagować lecz nie wolno dać się sprowokować, bo to o to tym organizacjom chodzi). Wracając do tematu, związanego z powstaniem Sejmu Śląskiego, wiele sobie obiecujemy po współpracy z młodzieżą, liczymy na jej pomoc…

KAŻDA Z SESJI POPRZEDZONA JEST MODLITWĄ, KTÓRĄ PROWADZI STANISŁAWA TOMCZYK

Nie pytacie nikogo o sympatie polityczne? Jak to rozumieć?

Stanąć ponad podziałami. Nie pytamy naszych gości o przynależność partyjną, każdy ma prawo do wypowiedzi. Wiele miejsca poświęcamy w naszych obradach rodzinie. Utraconym autorytetom ojca i matki. Podkreślamy naszą wierność do Ojcowizny w pełnym tego słowa znaczeniu, to na tych wartościach budowaliśmy swój honor. Religia, która jest dla nas czymś nadrzędnym, zawsze opierała się  na objawionym Prawie Naturalnym, czyli na Prawie Bożym i chcemy aby tak pozostało. Przypominamy i podajemy tego przykłady, że wytwórczość dóbr przemysłowych i rolnych zawsze była na najwyższym poziomie, wyprzedzając nawet o pokolenia inne nacje. Twórczość kulturowa i kulturalna od zawsze była dla nas niezwykle ważna i zawsze opierała się na szlachetnej wrażliwości ludzkiej, nigdy na perwersji. Szacunek dla drugiego człowieka – kolor skóry, wyznanie, nigdy nie miało dla nas znaczenia, tu zawsze liczył się człowiek i Bóg, jako jego stworzyciel, gospodarność, dbałość o swoje, oszczędne gospodarowanie, skromność i pokora. Będziemy bronić swoich wartości, tak nam dopomóż Bóg.

MSZĘ ŚWIĘTĄ W KOŚCIELE POD WEZWEANIEM ŚW. ANTONIEGO TRADYCYJNIE SPRAWOWAŁ KSIĄDZ KANONIK KAZIMIERZ HANDZLIK

Model rodziny oparty na regionalnych wartościach.

Rodzina i jej wartości to temat, który wraca na każdym z naszych spotkań, tym razem wspomniano o rodzinie i tradycjach, z nim związanych a także konieczności powrotu do dawnych, zapomnianych zwyczajów, związanych z zachowaniem statusu rodziny, a więc czymś, co było na Śląsku bodaj najważniejsze. Zdrowe odżywianie także znalazło swoje miejsce podczas sobotnich obrad w dniu 24. czerwca. Zdrowe odżywianie to na początku zdrowe myślenie – a więc dbałość o swoje produkty, naszych rolników, farmerów sadowników… To także trzymanie się naszego modelu produkcji żywności, opartego w jak największym stopniu na naturze.  Ważne jest wspieranie rodzimych technologii w zakresie nawożenia gleby… I o tych sprawach także była mowa podczas obrad naszego Sejmu w dniu 24, czerwca – informował Marszałek. Powtarzam – nie jesteśmy, by dzielić, ale stanąć ponad podziałami i łączyć to, co zostało zerwane.

Kultura na Górnym Śląsku czynnikiem kształtującym nasze charaktery?

W czasach, kiedy nie było Polski na tych ziemiach, to kultura przypominała o języku i konieczności trwania przy swoich korzeniach. Teraz jest Polska, lecz kultura jakby nieco inna wkracza w nasze progi, więc znów nadszedł czas wielkiego przypominania i za wszelką cenę – trwania przy swoim.

 

Źródła:  www.fund.wolnespoleczenstwo.org;

www.FundacjaDobregoPasterza.pl ;

www.OchronaRodziny.pl ;

https://www.facebook.com/sejmslaski.sejmikiziemskie

Pierwsze zdjęcie: DEBATĘ, KTÓREJ TEMATEM BYŁO OPRACOWANIE REGULAMINU, PROWADZIŁ PAN TOMASZ POLEWKO

Tekst i zdjęcia:

Tadeusz Puchałka

(Visited 24 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*