Powstanie Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Są skuteczne leki, więc szczepionki mają znaczenie drugoplanowe

Przemysław Jarasz 10.06.2021 https://www.tysol.pl/a66998-Lekarze-kontestujacy-oficjalne-metody-walki-z-pandemia-zalozyli-stowarzyszenie

W warszawskim Domu Prasy odbyła się dziś pierwsza konferencja prasowa przedstawicieli władz nowo zarejestrowanego Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Jego członkowie postrzegają zupełnie odmiennie od narracji rządowej i Ministerstwa Zdrowia medyczne aspekty radzenia sobie z koronawirusem i pandemią. Zarzucili rządzącym obranie niewłaściwej strategii medycznego działania, gdzie zamiast leczyć chorobę we wczesnym stadium powszechnie dostępnymi lekami, pozamykano przychodnie zdrowia i szpitale, a chorych przetrzymywano w domach tak długo, aż jedynym wyjściem było wywiezienie pacjenta na sygnale do szpitala i podpięcie pod respirator. W efekcie dla wielu osób kończyło się to śmiercią.

Spośród sygnatariuszy nowego przedsięwzięcia środowiska medycznego najbardziej rzucała się w oczy obecność niezwykle znanego i cenionego epidemiologa, dra Zbigniewa Hałata, byłego wiceministra zdrowia i byłego głównego szefa Sanepidu.

„Na naszych oczach, przy milczeniu mediów, dokonano redefinicji pojęć „pandemia” i „szczepionka”. Na naszych oczach zakuto ludzi w maski, nie przedstawiając żadnego naukowego dowodu na skuteczność takiego działania, a uderzając w ludzką wolność i godność. Wprowadzono lockdown, zniszczono gospodarkę, edukację, kulturę. Nadszedł więc czas, aby przemówiła medycyna, oparta na dowodach naukowych” – podkreślała prowadząca konferencję Anna Kurkowska.

„Nasze stowarzyszenie zostało powołane w związku z aktualną sytuacją zdrowotną i podejmowanymi decyzjami, które budzą nasze wątpliwości i coraz większy niepokój. Ponadto mamy do czynienia z upadkiem służby zdrowia nie tylko w sferze organizacyjnej, ale także zaufania Polaków do służby zdrowia. Stowarzyszenie wpisuje się do grona już powstałych tego typu organizacji środowisk medycznych na świecie: America’s Frontline Doctors (USA), Children’s Health Defense (USA), World Freedom Allience (UK), organizacja naukowa zrzeszająca 30 tys. lekarzy i 30 tys. pielęgniarek i pielęgniarzy we Francji, do której dołączyła Narodowa Akademia Medyczna, organizacje lekarzy we Włoszech, w Hiszpanii – Medicos por la Verdat – wyliczała z kolei dr Dorota Sienkiewicz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców.

Każdy ze zgromadzonych na konferencji lekarzy poruszał inne kwestie. Na przykład lekarz Ewelina Gierszewska zwracała uwagę na zagrożenia, związane z masowymi szczepieniami.

Jako lekarze uważamy, że w obliczu faktu trwających badań klinicznych tych warunkowo dopuszczonych do użytku preparatów, braku pełnej informacji na temat skuteczności, a zwłaszcza bezpieczeństwa stosowania tych preparatów inżynierii genetycznej po raz pierwszy w historii medycyny testowanych na ludziach i to na tak szeroką skalę, mamy do czynienia z eksperymentem medycznym, co gorsze – bez wydania pozytywnej opinii niezależnej komisji bioetycznej, bez spełnienia wymagań określonych w ustawie, a przede wszystkim bez informowania o tym społeczeństwa czyli uczestników tego eksperymentu. Tymczasem rządowi eksperci Rady Medycznej nagminnie informują, że preparaty inżynierii genetycznej – nazywane przez nich szczepionkami – są przebadane i bezpieczne, bagatelizując doniesienia, które płyną do nas z całego świata o poważnych niepożądanych odczynach poszczepiennych pod postacią zakrzepicy zatok żylnych mózgu, zakrzepicy żył trzewnych i zakrzepicy tętniczej, współistniejące z małopłytkowością, zespołu Guillain-Barrego, zapaleniach mięśnia sercowego i to u młodych osób, w tym u dzieci oraz o zgonach, które pozostają w bezpośredniej koincydencji czasowej z przyjęciem preparatu – podkreślała Gierszewska.

Natomiast dr Beata Wrodycka – Żytkowska wskazywała, że zamiast ryzykownej eksperymentalnej terapii genowej, można z doskonałym skutkiem stosować dostępne powszechnie leki.

„Chcę wyraźnie podkreślić, że wypowiadane przez nas opinie opierają się na rzetelnych doniesieniach naukowych i statystycznych z całego świata. Jesteśmy lekarzami, praktykami. W pracy z pacjentem szukamy najlepszych sposobów pomocy. Wiemy, że obecnie na całym świecie stosuje się stare, znane leki przeciwwirusowe, czyli blokujące namnażanie wirusa, które są  skuteczne w leczeniu infekcji i Covid-19. Są to Amantadyna, Iwermektyna i Hydrochlorochina. Ich jedyną wadą jest to, że są tanie. Ostatnio obiegły świat badania Uniwersytetu w  Oxfordzie o skuteczności Budesonidu – to także stary lek, który wg ich badań zmniejsza konieczność hospitalizacji o 90 proc. Znaną zasadą jest, że gdy są skuteczne leki, to szczepionki mają znaczenie drugoplanowe” – podkreślała lekarka.

============================

Tu można zobaczyć i posłuchać niektórych wypowiedzi ze stołecznego Domu Prasy:

https://www.youtube.com/watch?v=efdoS90PRSI&list=TLPQMTIwNjIwMjHm-AEnGSJH7g&index=3

Za: http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=31401&Itemid=100

Przeciw szczepieniu dzieci i młodzieży wypowiadają się też psychiatrzy:

https://dorzeczy.pl/opinie/187785/psychiatra-szczepienia-dzieci-i-nastolatkow-sa-niedopuszczalne.html?fbclid=IwAR1xThcQe6Nzz71GXvcu4y9LrDd-s4CWfGt95kmBTqTCJHXad8HS9or0SeI

(Visited 42 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*