Profesor Korab-Karpowicz laureatem plebiscytu na Osobowość Roku

Prof. Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, założyciel ruchu Wolne Wybory wygrał w ogólnopolskim plebiscycie Osobowość Roku 2020 w kategorii Nauka.  W 2020 r. zorganizował Pierwszy Kongres Filozofii Polskiej oraz był inicjatorem słynnych Apeli naukowców i lekarzy do władz w sprawie pandemii. W swoich licznych artykułach prasowych krytykował politykę obostrzeń oraz wraz z innymi niezależnymi naukowcami i lekarzami wysuwał zastrzeżenia wobec zasadności i bezpieczeństwa szczepień na SARS-CoV-2. Obecnie organizuje ruch Wolne Wybory, który stawia sobie za cel obronę wolności – wolności osobistej oraz wolności Polski. Wolne Wybory chcą stworzyć alternatywę wobec partii politycznych oraz umożliwić wartościowym osobom kandydowanie do władz państwowych i samorządowych poza kluczem partyjnym.

Prof. Korab-Karpowicz jest filozofem i myślicielem politycznym, profesorem Uniwersytetu Opolskiego, absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Washingtonie, doktorem Uniwersytetu Oksfordzkiego, doktorem habilitowanym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez wiele lat wykładał za granicą na znanych uczelniach. Jest autorem wielu książek w języku polskim i angielskim oraz przetłumaczonych na kilka języków. Ostatnio ukazały się On the History of Political Philosophy (Routledge 2016), Tractatus Politico-Philosophicus (Routledge 2017) i Harmonia społeczna (PIW 2017).

Tak jak wielu innych wybitnych naukowców na świecie prof. Korab-Karpowicz wyraża swoje wątpliwości wobec obecnej narracji koronawirusa. W Apelach naukowców i lekarzy, które z jego inicjatywy zostały skierowane do rządu, postulował, aby szczepienia na koronawirusa miały charakter wyłącznie dobrowolny. Jest to podyktowane eksperymentalnym charakterem szczepionek, a właściwie preparatów wektorowych (AstraZeneca) lub opartych o technologię mRNA (Pfizer, Moderna). Długofalowych efektów ich stosowania nie jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć. O tych zagrożeniach społeczeństwo polskie powinno być właściwie poinformowane i powinna się na ten temat odbyć otwarta debata publiczna, której nadal brak. Z zasady dobrowolności oraz fundamentalnych wolności, będących podstawą demokracji, wynika konieczność uwzględnienia wolnej woli człowieka, który ma prawo do decydowania o sobie.

Źródło informacji: Stowarzyszenie Wolne Wybory

 

(Visited 29 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*