Przestrzeń niewysłowiona

„ZACHĘTA” ZAPRASZA NA WERNISAŻ WYSTAWY

Przestrzeń niewysłowiona. Jerzy Sołtan – Lech Tomaszewski – Andrzej Jan Wróblewski

 

Poniedziałek, 21. maja o godzinie 19:00.

Otwarcie wystawy poprzedzi oprowadzanie kuratorskie dla mediów w Zachęcie o godzinie 13:00.

 

Wystawa prezentuje sylwetki artystów, związanych z Wydziałem Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jerzy Sołtan, Lech Tomaszewski i Andrzej J. Wróblewski mieli kluczowe znaczenie dla formującego się na przełomie lat 50. i 60. zawodu projektanta form przemysłowych. Pokazujemy wybrane prace twórców zgromadzone wokół trzech przenikających się pól ich zainteresowań i aktywności: sztuki, architektury i projektowania. Nie zawsze dające się ostro wyznaczyć granice tych dziedzin, a także szerokie zainteresowania artystów sięgające formy,  matematyki, nauk przyrodniczych, psychologii, filozofii czy semantyki stanowią o charakterze i bogactwie ich dorobku. Jednocześnie stworzyli oni składowe języka artystycznego, typowego dla nowoczesności tamtego okresu, rozumianej jako możliwość reagowania na dynamikę zmian, postęp i innowacje.

Przywołany w tytule wystawy corbusierowski termin l’espace indicible opisuje nowoczesną przestrzeń sztuki, rozszerzając i redefiniując pojęcie architektury. Określenie to przywołuje ważną dla środowiska projektantów warszawskiej ASP postać Le Corbusiera  i kumuluje potencjalne, intuicyjne – niewysłowione – możliwości, jakie niesie ze sobą działalność twórcza, aktywizująca użytkowników architektury.

Ekspozycję otwiera sala SZTUKI z rysunkami Jerzego Sołtana, wykonanymi w obozie w Murnau oraz serią prac ukazującą jego fascynację wielkimi klasykami dwudziestowiecznej awangardy. Obok nich znajdują się dzieła Lecha Tomaszewskiego zainspirowane światem matematyki oraz fotograficzne studia form naturalnych Andrzeja J. Wróblewskiego. Prace te, często widziane jako margines zainteresowań projektantów, w istocie pozwalają najlepiej wejrzeć w tradycję, zainteresowania i osobowość twórczą bohaterów ekspozycji.

W sali PRZESTRZENI eksponujemy modernistyczne projekty architektoniczne, m.in: zespół sportowy Warszawianka (1956-1964), Pawilon Polski w Brukseli  (1956), projekt rozbudowy Zachęty (1958), projekt kościoła w Sochaczewie (1958), konkursowy projekt pomnika w Auschwitz-Birkenau (1958). Wszystkie prace – obiekty publiczne o bardzo zróżnicowanej funkcji – wprowadzały innowacyjne rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne, a także nowoczesne podejście do roli i społecznych zadań architektury rozumianej znacznie szerzej niż budownictwo. Ponadto prezentują jeszcze jedną kluczową dla tego środowiska ideę – integracji – przeciwstawiającą się wąskim specjalizacjom, które prowadzą do izolacji i odejścia od naturalnej potrzeby poznawania i eksperymentowania, wymiany myśli i idei.

Ostatnia przestrzeń wystawy to zwrot ku WZORNICTWU. Spotykają się tu trzy bliskie artystom „systemy” projektowania: corbusierowski Modulor, narysowany przez Jerzego Sołtana, wizualny wykład z Morfologii formy, inspirowany teoriami topologicznymi oraz fragment wystawy Zmienność widzenia natury w sztuce, ujawniający zainteresowania formami naturalnymi i światem przyrody jako uniwersalnymi wzorcami dla projektanta. Pojedyncze przykłady projektów trzech pionierów polskiego nowoczesnego wzornictwa ujawniają potencjał środowiska warszawskich projektantów u progu formowania się osobnego wydziału warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, którego czterdziestolecie obchodzimy w tym roku.

Kuratorki: Jolanta Gola i Agnieszka Szewczyk

Współpraca ze strony ze strony Zachęty: Anna Muszyńska

Projekt ekspozycji: Towarzystwo Projektowe: Jerzy Porębski, Grzegorz Niwiński

Wystawa odbywa się w ramach obchodów jubileuszu 40-lecia Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

22.05-5.08.2018

(Visited 12 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*